A szeptember 9. és 12. között, a szlovén fővárosban, Ljubjanában tartott éves konferenciáján Lévay Miklóst, a magyar Alkotmánybíróság tagját a szervezet elnökévé választották.

Az elnöki megbízatás három évre szól. A 2000-ben alakult nemzetközi szervezetnek mintegy hétszázötven, a bűnözés kérdéskörével foglalkozó szakember (kriminológus, szociológus, jogász, pszichológus stb.) tagja van. A társaságnak eddig egy közép-kelet-európai elnöke volt, a krakkói Krzysztof Krajewski professzor, aki a szervezet augusztusi hírlevelében meleg hangú cikkben mutatta be a magyar elnökjelöltet.

Lévay Miklós 1954. július 29-én született Budapesten. 1973-ban érettségizett a Fáy András Szakközépiskolában. 1973-74-ben autóvillamossági műszerészként dolgozott. 1980-ban szerzett diplomát az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. 1980-81-ben a Fővárosi Főügyészségen ügyészi fogalmazó. 1981-tıl a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Büntető Tudományok Intézetének igazgatója, a büntetőjogi és kriminológiai tanszék vezetője. 1984-ben bírói, ügyészi szakvizsgát tett. 1992-ben védte meg A kábítószer-probléma és a bűnözés összefüggései című kandidátusi értekezését. 1998-ban habilitált doktor, egyetemi tanár. 2001. augusztus 1-tıl 2004. június 30-ig Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Bőnügyi Tudományok Intézetében részfoglalkozású egyetemi tanár. ELTE Állam-és Jogtudományi Kar kriminológiai tanszékén 2004. március 1-től részfoglalkozású egyetemi tanár, 2004 július 1-től teljes állású egyetemi tanár, 2004. október 1-től tanszékvezető. A Kábítószerek és a bűnözés című könyve (1992) az első monográfia hazánkban, amely a modernkori drogprobléma kriminológiai és büntetőjogi kérdéseiről szól. 2007. április 21-tıl az Alkotmánybíróság tagja.