A 2009. szeptember 24. és 25-én- a Blikkben, a Magyar Nemzetben, ingatlanmagazin.com, Duna Tv, hvg.hu, Jogi Fórum, Borsod Online és az index internetes portálon – megjelent híradások, melyek szerint „A Pesti Központi Kerületi Bíróság semmisnek nyilvánította egy devizahitel szerződés módosítását, sőt magát a szerződést is„ semmilyen tekintetben nem felelnek meg a valóságnak.

A valós tények – a megjelent híradásokkal szemben – a következőek:

A felperes a tárgyaláson bírói felhívásra a következők szerint pontosította keresetét: A felperes a peres felek által 2006. január 27. napján kötött hitelszerződés egyoldalú szerződésmódosításra vonatkozó részének semmissége megállapítását kérteaz 1996. évi CXII. törvény 213. § b) pontja (költségek előzetes becslése hiányzik a szerződésből) és a Ptk. 200. § (2) bekezdése alapján (jóerkölcsbe ütköző szerződés), továbbá hivatkozott a 18/1999. (II. 5.) Kormányrendelet 2. § alapján a szerződési feltétel tisztességtelen voltára is.

A fentiek alapján – az alperes érdemi ellenkérelmének előterjesztése előtt és arra tekintettel, hogy a pertárgy értéke meghaladja az 5 millió forintot – az eljáró bíró a pert megszüntette, a keresetlevelet a hatáskörrel rendelkező Fővárosi Bírósághoz rendelte áttenni (a Pp. 129. § (1), 23. § (1) bekezdés a) és k) pontja alapján.) A végzés nem jogerős. A perben tehát érdemben döntés nem született.

A Jogi Fórum a valótlan tartalmú hírt oldaláról eltávolította – (Szerk.)