A fogyasztók védelme érdekében az Európai Bizottság a tegnapi napon határozatot fogadott el, melynek értelmében a jövőben a hordozható zenelejátszók előállítói kötelesek lesznek készülékeiket a biztonságos zajszinteknek megfelelő alapbeállítással ellátni, és egyértelmű módon figyelmeztetni a felhasználókat a túlzott hangerő melletti tartós használat káros hatásaira.

A SCENHIR [1] uniós tudományos bizottság 2008 októberében kibocsátott véleménye szerint azok a felhasználók, akik hordozható zenelejátszójukat hosszabb időn keresztül nagy hangerőn hallgatják, maradandó halláskárosodást szenvedhetnek. Ez a veszély a felhasználók 5–10%-át fenyegeti, jellemzően azokat, akik napi rendszerességgel több mint egy órán keresztül, nagy hangerő mellett használják készüléküket. Becslések szerint az EU-ban ez akár 10 millió veszélyeztetett felhasználót is jelenthet. Az Európai Bizottság a tegnapi napon megbízatást küldött az EU szabványügyi bizottságának, a CENELEC-nek, melyben új műszaki biztonsági szabványok kidolgozására kéri fel a szervezetet.

Meglena Kuneva európai fogyasztóvédelmi biztos a kezdeményezés kapcsán elmondta: „A felhasználók – főleg forgalmas utcán sétálva vagy tömegközlekedési járművön utazva – sokszor észre sem veszik, hogy mp3-lejátszójukat káros hangerőre állítják. Tények bizonyítják, hogy az embereknek – és különösen a fiataloknak, akik képesek akár heti több órán keresztül is nagy hangerőn zenét hallgatni – fogalmuk sincs arról, hogy ezzel a veszélyes gyakorlattal hallásukat teszik kockára. Évekbe telhet, mire a halláskárosodás kimutathatóvá válik, akkor azonban már túl késő. A szabványok olyan apró műszaki módosításokat vezetnek majd be, amelyekkel a lejátszók használata alapbeállítás szerint és normális felhasználás mellett biztonságos lesz. A felhasználók választhatnak majd ezt meghaladó hangerőt is, de világos figyelmeztetés adja majd tudtukra, milyen kockázatot vállalnak ezzel.”

Bridget Cosgrave, a DIGITALEUROPE főigazgatója elmondta: „A digitális technológiai ágazat a prioritások között is első helyre sorolja a fogyasztók biztonságát. A DIGITALEUROPE üdvözli, hogy a Bizottság a szabványok kidolgozásának folyamatát tudományos alapokra helyezte. Fontos, hogy a felhasználók pontos információkkal rendelkezzenek, és ezekre alapozva dönthessék el, hogyan kívánják használni hordozható zenelejátszójukat. A DIGITALEUROPE lelkesen néz a közös munka elébe, hogy az Európai Bizottsággal és a szabványügyi testületekkel együttműködve a fogyasztók érdekeit szolgálja.”

Jelenlegi szabályok

A jelenleg hatályos uniós szabványok nem írnak elő maximális hangerőre vonatkozó korlátozást, és nem teszik kötelezővé hangerőről tájékoztató speciális címke használatát sem, azonban elrendelik, hogy a használati utasítást tartalmazó kézikönyvben szerepeljen egy olyan nyilatkozat, amely a túlzott hangerő káros hatásaira figyelmeztet.

Az új javaslatok – megbízás új biztonsági szabványok kidolgozására

Az Európai Bizottság és az EU 27 tagállama által javasolt megbízás minden hordozható zenelejátszóra és zenelejátszási funkcióval rendelkező mobiltelefonra kiterjed. A megbízás előírja, hogy:

  • a termékek a biztonságos zajszintnek megfelelő alapbeállítással kerülj enek forgalomba. A megbízás nem tér ki konkrét technikai megoldásokra, hogy ne korlátozza az ágazatban rejlő innovációs kapacitást. A gyártókat azonban kötelezi arra, hogy biztosítsák: a készülékek alapbeállítása normális használat mellett megfelel a biztonsági előírásoknak.

A megbízás egyértelműen leszögezi, hogy a biztonságos használat a zajnak való kitettség időtartamától és a hangerőtől függ. 80 dB(A) hangerő mellett hetente legfeljebb 40 órát, 89 dB(A) hangerő mellett pedig hetente legfeljebb 5 órát szabadna a lejátszókat hallgatni.

A termékeket a fent meghatározott biztonságos zajszintek szerinti alapbeállítással kellene forgalomba hozni. A lejátszókon lehetőség lenne magasabb hangerő kiválasztására is, amennyiben azt a felhasználó szándékosan állítja be, és ha az azzal járó kockázatról a termék őt megbízható módon figyelmezteti.

  • a felhasználókat megfelelően kell figyelmeztetni a használattal járó kockázatokra és azok elkerülésének módjára, például abban az esetben, amikor a felhasználók az eredeti fülhallgatókat más típusú fülhallgatóval cserélik fel, ami nagyobb, a hallásra veszélyt jelentő hangerőt eredményez. A megbízás nem határozza meg a figyelmeztetést tartalmazó üzenet továbbításának technikai vonatkozásait: a megoldások között szerepelhet például címke használata vagy képernyőn megjelenő digitális információ.

A következő lépések

Az uniós szabványokat a CENELEC európai szabványügyi testület dolgozza ki. A legfeljebb 24 hónapig tartó folyamatban tudósok, ágazati szakemberek, fogyasztói csoportok és más érintettek vesznek részt. Az uniós szabványok betartása nem kötelező, azonban, ha az Európai Bizottság elfogadja az új szabványt, és az megjelenik az Európai Unió Hivatalos Lapjában, de facto ágazati normává válik. Az e szabványoknak megfelelő árucikkeket eleve biztonságosnak tekintik, míg a többi terméken a gyártóknak költséges tesztelési eljárásokat kell elvégeztetniük. Az új biztonsági szabványok csak az új termékekre vonatkoznak majd.

Mit tehetnek a fogyasztók?

A hordozható zenelejátszók felhasználóinak érdemes néhány igen praktikus óvintézkedéssel mérsékelniük a kockázatot. Ellenőrizhetik például, beállítható-e, hogy készülékükön ne lehessen túllépni egy adott maximális hangerőt, ezzel alacsonyabbra korlátozhatják a zajszintet. A hangerőt manuálisan is csökkenthetik, valamint ügyelhetnek arra, hogy hallásuk védelme érdekében ne használják túl hosszú ideig a lejátszót.

Előzmények

Az elmúlt években megugrott a hordozható zenelejátszók, különösen az mp3‑lejátszók eladása. Becslések szerint az Európai Unióban összesen kb. 50–100 millió ember használ ilyen készülékeket napi rendszerességgel. Az elmúlt négy évben a becslések szerint 184–246 millió euró értékben adtak el hordozható zenelejátszókat, ebből 124–165 millió euró értékben mp3-lejátszókat. EU-szerte sok millió ember naponta hallgat hordozható zenelejátszót, és teszi ki magát – nem megfelelő használat esetén – halláskárosodás kockázatának.

További információ

A tudományos bizottság hordozható zenelejátszókról készített véleményéről szóló sajtóközlemény IP/09/1492

***

[1] Az új és újonnan azonosított egészségügyi kockázatok tudományos bizottsága