Az Európai Bizottság tegnap elfogadott határozata értelmében a tagállamoknak összesen 214,6 millió eurónyi, az Európai Unió agrárköltség vetéséből finanszírozott és jogosulatlanul felhasznált összeget kell visszatéríteniük.

A pénzösszegeket azért kell visszajuttatni a közösségi költségvetésbe, mert azok felhasználása során nem tartották be az uniós előírásokat, vagy azért, mert a mezőgazdasági kiadások ellenőrzésére szolgáló eljárások nem voltak megfelelőek. A közös agrárpolitika (KAP) keretébe tartozó kifizetések folyósításáért és ellenőrzéséért a tagállamok felelősek, a Bizottság feladata pedig az, hogy meggyőződjön róla: a tagállamok szabályosan használták fel a támogatást.

A mostani határozattal kapcsolatban Mariann Fischer Boel mezőgazdasági és vidékfejlesztési biztos elmondta: „A Bizottság továbbra is mindent megtesz annak biztosítására, hogy a pénzösszegek felhasználását a lehető leghatékonyabban lehessen ellenőrizni. A rendszer ma jobban működik, mint valaha, és eszközeinket a jövőben még ennél is hatékonyabbá kívánjuk tenni.”

A főbb pénzügyi korrekciók

A mostani határozat értelmében Ausztriának, Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Néme tországnak, Spanyolországnak, Finnországnak, Franciaországnak, Nagy-Britanniának, Görögországnak, Magyarországnak, Írországnak, Olaszországnak, Litvániának, Máltának, Hollandiának, Lengyelországnak, Portugáliának és Szlovéniának kell visszatérítenie támogatási összegeket. A legjelentősebb egyedi korrekciók a következők:

  • Franciaországnak (a 2007. és a 2006. pénzügyi évre vonatkozóan) 48,1 és 22,9 millió EUR-t kell visszatérítenie a helyszíni ellenőrzéseket érintő hiányosságok és a kölcsönös megfeleltetéshez kapcsolódó szankciók helytelen alkalmazása miatt;
  • Spanyolországnak 31,7 millió EUR-t kell visszatérítenie a kulcsfontosságú és a másodlagos ellenőrzéseket érintő hiányosságok, valamint az olívaolaj-termelési ágazatban kiszabható szankciók helytelen alkalmazása miatt;
  • Hollandiának 16,6 millió EUR-t kell visszatérítenie a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer hibái, az igazgatási és a helyszíni ellenőrzések hiányosságai, és a szankciók kiszabásának elmaradása miatt;
  • Magyarországnak 12,0 millió EUR-t kell visszatérítenie a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer és a földterületek felszínét érintő egyéb ellenőrzések hiányosságai miatt;
  • Lengyelországnak 10,0 millió EUR-t kell visszatérítenie amiatt, mert két vidékfejlesztési intézkedés esetében is a kapcsolódó ellenőrzések minősége gyenge, mennyisége pedig alacsony volt.

Az éves számlaelszámolási rendszer működésével kapcsolatos további részleteket lásd a MEMO/06/178 számú sajtóközleményben és a mezőgazdasági költségvetés helyes kezeléséről szóló tájékoztatóban, amely a következő internetcímen érhető el:

http://ec.eu ropa.eu/agriculture/fin/clearance/factsheet_en.pdf .

Az egyedi korrekciókat – tagállamonkénti és ágazatonkénti lebontásban – a mellékelt táblázok tartalmazzák (I. és II. melléklet).

I. melléklet

Az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása

31. határozat: Korrekciók tagállamonként

Az ágazat megnevezése és a korrekció oka

Összeg EUR-ban

Ausztria

 

Kölcsönös megfeleltetés: a támogatáscsökkentés alkalmazásának rendszerében talált hiányosságok. A 796/2004/EK rendelet be nem tartása a szarvasmarha- és juhtenyésztők részéről.

1,51

Belgium

 

Pénzügyi ellenőrzés – tanúsítás: véletlen hiba extrapolálása.

0,36

Cseh Köztársaság

 

Kazein előállítására felhasznált tejpor: helytelen mintavételi időpont és a termékek nem megfelelő tárolása.

0,19

Németország

 

Kölcsön ös megfeleltetés: a 796/2004/EK rendelet 47. cikkének be nem tartása.

0,08

Vidékfejlesztés: nem végeztek keresztellenőrzéseket a központi élőállat-adatbázissal azon agrár-környezetgazdálkodási intézkedések esetében, amelyekben az állatállomány sűrűségének korlátozása támogathatósági feltételként szerepelt.

0,77

Pénzügyi ellenőrzés: a fizetési határidők be nem tartása.

0,06

Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi felső határok túllépése.

1,29

Szabálytalanságok: helytelen korrekciók miatti visszatérítés az 50/50-es szabály alapján.

-0,10

Spanyolország

 

Állattartási támogatások: a birtokontartási időszak első hónapjában nem került sor helyszíni ellenőrzésekre, illetve az ellenőrzések színvonala alacsony volt.

6,10

Olívaolajra vonatkozó termelési támogatás: a kulcsfontosságú és a másodlagos ellenőrzéseket érintő hiányosságok és a szankciók helytelen alkalmazása.

31,74

Tartósított élelmiszer ekben felhasználandó olívaolaj: A galiciai kifizető ügynökség nem adott kellő számú ellenőrzésre utasítást és felügyeleti tevékenysége sem volt kielégítő, és ennek következtében az ellenőrzések sem minőségi, sem mennyiségi szempontból nem voltak megfelelőek.

0,66

Vidékfejlesztés: a helyszíni ellenőrzések és az ellenőrzésekről készített jelentések minősége nem volt megfelelő. A helyes gazdálkodási gyakorlatot érintő kötelezettségek közül csak kettőt ellenőriztek.

1,75

   

Finnország

 

Állattartási támogatások: az anyatehenek esetében a szankciókat helytelenül számították ki. 2003-ban késve kezdték el az ellenőrzéseket.

0,06

Franciaország

 

Kölcsönös megfeleltetés: a támogatáscsökkentések és szankciók alkalmazásának rendszere nincs összhangban a 796/2004/EK rendelettel. A helyszíni ellenőrzésekben hiányosságok vannak.

70,97

Nagy–Britannia

 

Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi felső határok túllépése.

5,21

Pénzügyi ellenőrzés: a fizetési határidők be nem tartása.

5,73

Görögország

 

Gyümölcs- és zöldségágazat – Paradicsomfeldolgozás : Hiányosságok a területalapú, a számviteli és az igazgatási ellenőrzések terén.

1,52

Olívaolaj – Minőségjavítás: a pénzügyi felső határ túllépése.

0,34

Rizs közraktározása: a készletek mérésének nem megfelelő időpontja és a hiányzó mennyiségek helytelen felmérése következtében indokolatlan raktározási költségek merültek fel.

0,16

Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi felső határok túllépése.

10,59

Pénzügyi ellenőrzés: a fizetési határidők be nem tartása.

4,55

Magyarország

 

Területalapú támogatás: hiányosságok a MePAR/FIR-ben (Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszer / Földrajzi Információs Rendszer), a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapotot (HMKÁ) érintő ellenőrzések nem kielégítőek.

12,01

Vidékfejlesztés: az élőállat-adatbázissal végzett keresztellenőrzések nem voltak kielégítőek.

0,14

Írország

 

Kölcsönös megfeleltetés: a 796/2004/EK rendelet 47. cikkének be nem tartása.

0,71

Olaszország

 

Export-visszatérítések – Cukor és izoglükóz : a fizikai ellenőrzések hiányosságai, jogosulatlan kifizetések a balkáni térségből importált cukorra

1,34

Gyümölcs- és zö ldségágazat – Citrusfeldolgozás: az ellenőrzéseket érintő különféle hiányosságok, így az igazgatási, a számviteli és a helyszíni ellenőrzések nem megfelelő minősége.

3,54

Tartósított élelmiszerek ben felhasználandó olívaolaj: az ellenőrzési utasításokat és a felügyeleti tevékenységet érintő hiányosságok miatt az ellenőrzések sem minőségi, sem mennyiségi szempontból nem voltak kielégítőek.

0,57

Szabálytalanságok: helytelen korrekciók miatti visszatérítés az 50/50-es szabály alapján.

-0,04

Litvánia

 

Területalapú támogatás: hiányosságok a MePAR-ban és a helyszíni ellenőrzésekben, illetve a HMKÁ-t érintő ellenőrzések nem kielégítőek.

2,37

Luxemburg

 

Közvetlen kifizetések: az egységes területalapú támogatásra való jogosultságokat nem megfelelő regionális átlag felhasználásával, helytelenül számították ki.

0,004

Málta

 

Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi felső határok túllépése.

0,02

Hollandia

 

Területalapú támogatás: a MePAR/FIR-t, az igazgatási és a helyszíni ellenőrzéseket, valamint az előírt szankciók kiszabását érintő hiányosságok.

16,63

Export-visszatérítések: a rotterdami körzetben lévő vámhivatalok nem végeztek kellő mennyiségű kicserélési ellenőrzést.

9,74

Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi felső határok túllépése.

1,87

Lengyelország

 

Vidékfejlesztés: 2005 végét megelőzően nem végeztek keresztellenőrzéseket az élőállat-adatbázissal. Az ellenőrzésekről készített jelentések minősége nem megfelelő. Nem ellenőrizték az összes agrár-környezetvédelmi kötelezettségvállalást. Szankciók elmaradása.

10,04

Portugália

 

Pénzügyi ellenőrzés – tanúsítás: legvalószínűbb hiba a túlfizetések esetében, szisztematikus hiba.

8,59

Kölcsönös megfeleltetés: az ellenőrzéseket túl későn végezték el.

0,73

Export-visszatérítések – Cukor és izoglükóz: 2003-ban az elvégzett kicserélési ellenőrzések száma két vámhivatalban nem érte el az előírt minimumot.

0,04

Vidékfejlesztés (területalapú intézkedések): a helyszíni ellenőrzések során hibás volt a mintavétel és az ellenőrzések hatóköre korlátozott volt, így nem volt biztosítható évente a kedvezményezettek 5%-ának ellenőrzése.

2,66

   

Szlovénia

 

Pénzügyi ellenőrzés: a pénzügyi felső határok túllépése.

0,01

Pénzügyi ellenőrzés: a fizetési határidők be nem tartása.

0,01

ÖSSZESEN

214,60

II. melléklet

Az EMGA és az EMVA számláinak elszámolása

31. határozat: Korrekciók ágazatonként

 

Millió EUR

   

Területalapú támogatások (Szántóföldi növények)

31,01

   

Állattartási támogatások

6,16

   

Kölcsönös megfeleltetés

74,00

   

Export-visszatérítések

11,12

   

Pénzügyi ellenőrzés

38,29

   

Gyümölcs- és zöldségágazat

5,06

   

Szabálytalanságok

0,14

   

Tej

0,19

   

Olívaolaj

33,31

   

Közraktározás

0,16

   

Vidékfejlesztés

15,36

   

ÖSSZESEN

214,60