A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő szervezet levélben kérte az Országos Rendőrfőkapitányt és az Adatvédelmi Biztost, hogy vizsgálják ki az újságírók rabosításával kapcsolatos rossz rendőri gyakorlatot.

A TASZ információi szerint újságírókkal szemben kezdeményezett magánvádas bűncselekmények esetén, a rendőrség nyilvántartásba veszi az újságírók adatait, annak ellenére, hogy a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló 2009. évi XLVII. törvény 22. § (2) bekezdése kimondja, hogy a büntetőeljárás hatálya alatt állók nyilvántartásában „nem kell nyilvántartani annak az adatait, akivel szemben a büntetőeljárás magánvádas bűncselekmény miatt előterjesztett magánindítvány alapján indult, függetlenül attól, hogy az ügyész átvette-e a vád képviseletét.”

A sajtószabadság a demokrácia egyik alappillére – hangsúlyozza a TASZ. A sajtó munkatársaival szemben – a sajtóban végzett tevékenységük miatt – kezdeményezett magánvádas eljárások tárgya tipikusan becsületsértés illetve rágalmazás. A TASZ tapasztalatai szerint a közszereplők és közhatalmat gyakorlók sokszor ezzel az eszközzel próbálják az újságírók által feltárt visszásságokat leplezni, a közbeszédet más irányba terelni, illetve az újságírót hátrányos helyzetbe hozni.

A TASZ arra kérte a rendőrséget, hogy vizsgálja ki az ügyeket, gondoskodjon a jogszerű eljárásokról, valamint, hogy a jogszerűtlenül nyilvántartásba vett adatokat a rendőrség haladéktalanul törölje. Az Adatvédelmi Biztost arra kérte a TASZ, hogy hivatalból indítson eljárást a jogosulatlanul nyilvántartásba vett adatok kezelése miatt, és amennyiben szükséges, határozatban rendelje el a jogosulatlanul kezelt adatok törlését vagy megsemmisítését.