Az Alkotmánybíróság hétfőn vizsgálja a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 216. § (1) és (3) bekezdéseinek alkotmányosságát.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 169/2009. (V. 20.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért-e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők mandátumuk megszűnésekor végkielégítést ne kaphassanak?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 170/2009. (V. 20.) OVB határozata ellen. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért–e Ön azzal, hogy az országgyűlési és önkormányzati képviselők a leadott szavazatukért teljes anyagi felelősséggel tartozzanak?”

Kifogásban kérdőjelezték meg az Országos Választási Bizottság 171/2009. (V. 20.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért–e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők tiszteletdíjuk felét kapják mindaddig, amíg az országgyűlés mulasztásos törvénysértést követ el?”

Szó lesz az Országos Választási Bizottság 172/2009. (V. 20.) OVB határozata elleni kifogásról is. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért–e Ön azzal, hogy a kormány tagjai, továbbá az általuk megbízott személyek megbízatásuk megszűnésekor ne kaphassanak végkielégítést?”

Megbeszélik az Országos Választási Bizottság 173/2009. (V. 20.) OVB határozata ellen benyújtott kifogást. Az OVB megtagadta a D. J. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyet ért–e Ön azzal, hogy az országgyűlési képviselők képviselői munkájukért a mindenkori minimálbér hatszorosát meg nem haladó összeget kaphassanak?”

Napirendre tűzik az a határozattervezet, amely azt elemzi, hogy az Országgyűlés mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet idézett elő azzal, hogy a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 583. §-ában nem rendelkezett a kártalanítási igény jogalapjának határidejével, illetve a határidő kezdő időpontjával összefüggésben az ügyész és a bíróság tájékoztatási kötelezettségéről.

Megtárgyalják azt a határozattervezetet, amely az igazságszolgáltatási jogkörben okozott kár felelősségi rendszerével összefüggő egyes elemeknek és a bíróságok perbeli képviseletének alkotmányosságát elemzi.

Megvitatják a sportról szóló 2004. I. törvény 48. § (3) bekezdésének és 59. §-ának alkotmányosságát.
Egy indítványozó a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Határozattervezet készült a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 19978. évi LXXXI. törvény 15. § (1) bekezdése „A rokkantsági nyugdíjas” szövegrészének alkotmányosságával összefüggésben.

Megkezdik a társadalombiztosítás ellátásáraira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossági vizsgálatát.

Foglalkoznak a Nemzeti Biztonsági Felügyeletről szóló 1998. évi LXXXV. törvény 1. § (1) bekezdésének alkotmányosságával is.

Kedden megkezdik az alkotmánybírák az úgynevezett szuperbruttósítással kapcsolatos indítványok tárgyalását. A határozattervezet a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányosságát vizsgálja.

Ismét az alkotmánybírák elé kerül az Országos Választási Bizottság 101/2007. (III. 26.) OVB határozata. Az OVB hitelesítette a Patrubány Miklós által a Magyarok Világszövetsége képviseletében benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arról, hogy kedvezményes honosítással – kérelmére – magyar állampolgárságot kapjon az a magát magyar nemzetiségűnek valló, nem Magyarországon lakó, nem magyar állampolgár, aki magyar nemzetiségét a 2001. évi LXII. tv. 19. § szerinti „Magyar igazolvánnyal” vagy a megalkotandó törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?”

Napirendre tűzik a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150. § (1) bekezdése első mondatának második fordulata, valamint második és harmadik mondatának alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Szóba kerül az a határozattervezet, amely a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a fizető parkolóhelyek üzemeltetésének és használatának szabályairól szóló 8/2008. (III. 5.) Ök. rendelete alkotmányosságával összefüggésben készült. Az eredetileg háromtagú tanács hatáskörébe tartozó ügyet a három alkotmánybíró együttes javaslatára tárgyalja a teljes ülés.

A testület elé kerül a Debreceni Városi Bíróság 0901-36. Vh.746/2004/10. sz. végzésével, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság 1.Pkf.20.381/2005/1. sz. végzésével szemben benyújtott alkotmányjogi panasz.

A Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 271. § (1) bekezdésének l) pontja, valamint a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 219. §-a alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában is határozattervezet készült.

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.