Jóri András adatvédelmi biztos kezdeményezte a könyvelők névsorának, adatainak a Pénzügyminisztérium honlapján való közzététele megváltoztatatását: a teljes névsor nyilvánosságra hozatala helyett lekérdezésre épülő közzétételt javasolt.

Az Adatvédelmi Biztos Irodájához számos panasz érkezett a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásával kapcsolatban. A panaszosok kifogásolták, hogy a Pénzügyminisztérium honlapján közzétett lista alapján a rajta szereplőket különféle marketing ajánlatokkal keresik meg.

A biztos egy korábbi állásfoglalásában megállapította, hogy a könyvviteli szolgáltatást végzők adatainak számviteli törvény alapján történő nyilvánosságra hozatala jogszerű, azonban a nyilvánosságra hozatal módja az adatokkal való visszaélésre adhat lehetőséget.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében lehet kezelni. Ennek szellemében a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában szereplő személyes adatok sem használhatók fel közvetlen üzletszerzés céljára, mert az adatok ilyen módon való felhasználása nem egyeztethető össze azzal a céllal, amelynek érdekében az adatbázist létre hozták és azt nyilvánosságra hozták.

Jóri András a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló Kormány rendelet módosítása kapcsán javasolta a Pénzügyminisztériumnak a hatályos szabályozás kiegészítését egy olyan rendelkezéssel, amely lehetővé tenné a teljes névsor nyilvánosságra hozatala helyett a lekérdezést. Ennek megfelelően az állampolgárok gépi lekérdezéssel tájékozódhatnának arról, hogy a nevezett mérlegképes könyvelő szerepel-e a nyilvántartásban és ha igen, milyen adatokkal.