Nincs vagyoni cenzus, nincsenek különleges feltételek. A “tárgyi” feltételek körét a MÜK teljes ülése a lehető legszűkebben szabta meg, a további személyi és tevékenységbeli kritériumok meghatározását ezzel a jövő szabályozási feladatául hagyta.

A 2010. január 1. előtt keletkezett jogviszonyokat az új szabályok nem érintik. Aki tehát ezt követően már nem felelne meg a minimumfeltételeknek, továbbra is változatlanul foglalkoztathatja a korábban felvett jelöltjét. A névjegyzékbe való felvételt kérni kell. (A BÜK felhívja a figyelmet, hogy még nem kell a kérelmeket beadni, az eljárásrendről a Kamara külön tájékoztatót fog küldeni. A regisztráció elektronikus felületét a honlapon a Kamara ezekben a hetekben fogja befejezni.)

A regisztráció előzetes feltételét képező szükséges és elégséges “tárgyi” és személyi feltételek:

  • legalább 2 évi, megelőzőleg folyamatos ügyvédi gyakorlat folytatása (szünetelés, felfüggesztés esetén a 2 év újrakezdődik);
  • a foglalkoztató nem állhat (jogerős) fegyelmi büntetés hatálya alatt;
  • maximum 3 jelölt alkalmazható.

Ügyvédi irodák esetében annyiszor három jelölt alkalmazható, ahány irodai tag megfelel a feltételeknek. A budapesti regisztrációs eljárásrendről a Budapesti Ügyvédi Kamara november 2-i elnökségi ülése határoz. A Kamara az akkreditációs eljárást lehetővé tevő honlapfelület beindítását november 16. és december 1. között tervezi. Ezen időszakban a kérelmek papír alapon is benyújthatók lesznek.

Az ügyvédekről szóló 1998 évi XI. törvény ügyvédjelöltekre vonatkozó szakaszai (hatályos: 2010. január 1. napjától)