November 2-ától kezdődően a bankok új szolgáltatást kínálnak ügyfeleiknek: a SEPA új közvetlen beszedési rendszerén keresztül rendszeres fizetések teljesítésére nyílik lehetőség. Ez azt jelenti, hogy mostantól a magánszemélyek és a vállalkozások az euróövezethez tartozó országok között közvetlen beszedési tranzakciókat is végrehajthatnak.

A bankszektor kezdeményezésére létrejött rendszert a fizetési szolgáltatásokról és a határokon átnyúló fizetésekről szóló, november 1-jével életbe lépő új európai uniós jogszabályok is támogatják, amelyek kidolgozásakor a cél az volt, hogy a SEPA közvetlen beszedések ugyanolyan könnyen, hatékonyan és biztonságosan történjenek, mint a nemzeti rendszereken belüli fizetések, és azoknál ne is legyenek drágábbak. Az új rendszerhez már több ezer, az euróövezeten belüli bank csatlakozott.

Charlie McCreevy, a belső piacért és a szolgáltatásokért felelős biztos a következőket mondta: „Újabb jelentős lépést tettünk az egységes eurófizetési térség létrehozása felé vezető úton. A bankszektor erőfeszítéseinek és az európai uniós szintű szilárd jogi alapoknak köszönhetően mostantól lehetőség van az euróövezethez tartozó országok között közvetlen beszedéssel történő fizetések végrehajtására, és ez jó hír mind a magánszemélyek, mind a vállalkozások, mind pedig a gazdaság egésze számára. Egy új és rendkívül innovatív termékről beszélhetünk, amely gyakorlati előnyöket kínál, ezért arra biztatom azokat a bankokat, amelyek eddig még nem tették meg, hogy a több ezer már részt vevő bankhoz hasonlóan ők is csatlakozzanak a rendszerhez.”

A SEPA közvetlen beszedés

A közvetlen beszedés a fogyasztók számára kényelmes megoldást kínál a rendszeres fizetési megbízások teljesítésére, a vállalkozások számár a pedig hatékony eszköz a különböző szolgáltatások – így a víz, a gáz, a villamos áram és a távközlés – díjainak, illetve az újságok és magazinok előfizetési díjainak beszedésére. A közvetlen beszedést a hitelező kezdeményezi, azonban az ügyfélnek mindig lehetősége van arra, hogy eldöntse, elfogadja-e vagy sem a bankszámlájáról teljesítendő közvetlen beszedést. Noha a közvetlen beszedés az euróövezethez tartozó számos országban igen széles körben elterjedt, jelenleg nem létezik olyan, egész Európára kiterjedő rendszer, amely lehetővé tenné a „határon átnyúló” fizetéseket. Az új rendszerhez – elindulásakor – több ezer, az euróövezeten belüli bank csatlakozott.

Az európai uniós jogi alapok

A fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv biztosítja, hogy az EU-n belül – elsősorban közvetlen beszedés révén, átutalással és bankkártyával – eszközölt elektronikus fizetés éppen olyan könnyű, hatékony és biztonságos legyen, mint ahogyan az a belföldi fizetések esetében tapasztalható. Az irányelv továbbá megerősíti a fizetési szolgáltatások valamennyi igénybe vevőjének – így a fogyasztóknak, a kiskereskedőknek, a vállalkozásoknak és a hatóságoknak – a jogait, és fokozott védelmet biztosít számukra. A legtöbb tagállam az előírt határidőn belül, azaz november 1-jéig végrehajtotta az irányelvet, a többi tagállamban pedig (Finnország és Svédország kivételével) a végrehajtásra várhatóan ez év végéig sor kerül.

A határokon átnyúló fizetésekről szóló felülvizsgált rendelet a belföldi és a határokon átnyúló, euróban teljesített (legfeljebb 50 000 EUR összegű) fizetések esetén felszámítandó költségek egyenlőségének elvét a közvetlen beszedésekre is kiterjeszti. Az átutalásokat, az elektronikus fizetéseket (köztük a kártyatranzakciókat) és a bankjegykiadó automatáknál történő készpénzfelvételt már a rendelet korábbi változata is szabályozta. Továbbá a SEPA közvetlen beszedési rendszerének elindítását megkönnyítendő, a rendelet a multilaterális bankközi díjakra vonatkozó átmeneti szabályokat is bevezetett, valamint 2010 novemberét jelölte meg azon időpontként, amikorra az euróövezetben teljes mértékben elérhetőnek kell lenniük a közvetlen beszedési tranzakcióknak. Az euróövezeten kívüli térség bankjai esetében ez a határidő 2014 novembere.

Általános információk a SEPA-ról

Az egységes eurófizetési térség olyan övezet, amelyen belül a magánszemélyek, a vállalkozások és a gazdaság más szereplői bárhol Európában – mind az egyes országokon belül, mind pedig országok között – azonos jogok, kötelességek és feltételek mellett indíthatnak és fogadhatnak euróban teljesített fizetéseket. Más szóval az euróban történő fizetés éppen olyan könnyűvé, olcsóvá és biztonságossá válik Európa-szerte, mint ahogyan az a belföldi fizetések esetében tapasztalható.

A SEPA összehangolja a napi több millió, átutalással, közvetlen beszedés révén és bankkártyával (betéti és hitelkártyával) eszközölt elektronikus fizetést. Az egységes eurófizetési térséghez tartozó területeken (vagyis az EU 27 tagállamában, valamint Izlandon, Liechtensteinben, Norvégiában, Svájcban és Monacóban) a SEPA-rendszer egyetlen bankszámla, illetve egységes fizetési eszközök segítségével bárhol lehetővé fogja tenni a készpénz nélküli, euróban teljesített fizetési műveletek indítását és fogadását. A SEPA tehát az euró bevezetésének természetes következménye és további fontos lépés az egységes európai piacban rejlő lehetőségek minél teljesebb kihasználása felé.

Az egységes eurófizetési térség az európai bankok – egészen pontosan az őket képviselő Európai Pénzforgalmi Tanács (EPT) – kezdeményezése, amelyet mind az EU, mind az Európai Központi Bank erőteljesen támogat.

További információk:

SEPA:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/sepa/index_en.htm

A fizetési szolgáltatásokról szóló irányelv :

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/framework/index_en.htm

A határokon átnyúló fizetésekről szóló rendelet:

http://ec.europa.eu/internal_market/payments/crossborder/index_en.htm