A 2009. november 9-től 13-ig, valamint a november 16-tól 20-ig tartó munkaheteken többek között közösségi védjegyek, sportfogadások szervezése, szerzői jog (követő jog), magánrepülőgépekre és hajókra kivetett adó kérdéskörökkel kapcsolatos ügyek is terítékre kerülnek az Európai Bíróság munkarendjében.

A november 9-től november 13-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. november 10., kedd

C-48/09 P Lego kontra Közösségi védjegyhivatal (OHIM) – Tárgyalás

[Közösségi védjegyek – Lego v Mega Bloks]

1999-ben a Lego közösségi védjegyként regisztráltatta a piros színű, hagyományos (2 x 4-es) lego-építőelem háromdimenziós mintáját. A legóhoz hasonló „Mega Bloks” játékelemek gyártója, a Mega Brands később kérelmet nyújtott be az OHIM-hoz a Lego közösségi védjegy törlése érdekében. Az OHIM az építőjátékok termékkategória tekintetében helyt adott a törlés iránti kérelemnek. A Lego az OHIM e határozatát megtámadta az Elsőfokú Bíróság előtt, amely 2008. november 12-én meghozott ítéletében elutasította a keresetet. A Lego most az Elsőfokú Bíróság ítélete ellen nyújtott be keresetet az Európai Bírósághoz.

Háttéranyagok

2009. november 12., csütörtök

C-203/08 Sporting Exchange & C-258/08 Ladbrokes Betting – Tárgyalás

[Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Sportfogadások szervezése – Monopólium – Más tagállambeli internetes fogadócégek hozzáférése a nemzeti piachoz]

A Liga portuguesa ügyben szeptemberben hozott ítélete után a Bíróság ismét a valamely EU-tagállamban jogszerűen sportfogadási szolgáltatásokat nyújtó cégek tevékenysége más tagállamokban történő korlátozásának lehetőségeit vizsgálja meg.

A mostani két ügy Hollandiából érkezett. Az elsőben a Sporting Exchange nevű, az Egyesült Királyságban sportfogadások szervezésére engedéllyel rendelkező cég azért fordult a holland bíróságokhoz, mivel a holland hatóságok nem engedélyezték számára sportfogadások Hollandiában történő szervezését azzal az indokkal, hogy ebben az országban az állam korábban már egy alapítványnak, illetve egy gazdasági társaságnak ítélte oda e szolgáltatások nyújtásának monopóliumát.

A másik ügyben az előbb említett alapítvány azt kéri a holland bíróságoktól, hogy azok kötelezzék a Ladbrokes nevű, az Egyesült Királyságban sportfogadások szervezésére szintén engedéllyel rendelkező vállalkozást annak megakadályozására, hogy hollandiai lakosok is hozzáférhessenek az Interneten vagy telefonon keresztül a cég szolgáltatásaihoz.

Az eljáró bíróság mindkét ügyben az Európai Bírósághoz fordult azt kérdezve, hogy a sportfogadások és szerencsejátékok hollandiai engedélyezési rendszere összhangban van-e a közösségi joggal.

Háttéranyagok
Háttéranyagok

C-518/08 Gala-Salvador Dalí – Tárgyalás

[Salvador Dali életművéhez kapcsolódó szerzői jogok – Követő jog – Törvényes és végrendeleti örökösök eltérő kezelése]

A követő jog valamely műalkotás szerzőjének javára biztosított olyan elidegeníthetetlen jog, amelyről a szerző előzetesen sem mondhat le; e jog alapján az alkotásnak a szerző általi első eladását követő minden további eladásáért származó eladási árból a szerző részesedésre jogosult.

Az 1989-ben elhunyt híres spanyol festőművész, Salvador Dali törvényes és végrendeleti örökösei közt támadt jogvita a művész életművéhez kapcsolódó és Franciaországban beszedett követői jogi díjak elosztásával kapcsolatban. A szellemi tulajdonról szóló francia törvény ugyanis kizárja a követő jog kedvezményezettjeinek köréből a végrendeleti örökösöket. Ezzel ellentétben, a követő jogról szóló közösségi irányelv szerint a követő jogi díjat a szerző halála után jogutódai számára kell megfizetni, az uniós szabályozás tehát nem szűkíti le a jogutódok körét a törvényes örökösökre. A jogvitában eljáró francia bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a francia szabályozás összhangban van-e az említett irányelvvel.

Háttéranyagok

A november 16-tól november 20-ig tartó munkahét

Bíróság

2009. november 17., kedd

C-169/08 Presidente del Consiglio dei Ministri – Ítélethírdetés

[Szolgáltatásnyújtás szabadsága – Magánrepülőgépekre és hajókra kivetett adó – Helyi és nem helyi illetőségű cégek megkülönböztetése]

Szardínián a június 1-je és szeptember 30-a között a szigetre érkező magánrepülőgépek és hajók nem helyi illetőségű üzemeltetőjének adót kell fizetnie a leszállásért, illetve a kikötésért. Az adó tehát a szardíniai repülő- és hajótulajdonosokat nem terheli. Ezzel kapcsolatban felmerült a kérdés, hogy a kérdéses adó összeegyeztethető-e a közösségi joggal, mivel az számos esetben korlátozhatja az e szállítóeszközök bérlésével vagy üzemeltetésével összefüggő szolgáltatások nyújtásának a szabadságát, azáltal, hogy a potenciális ügyfeleket az adóteher alól mentesített szardíniai vállalkozások olcsóbb szolgáltatásainak igénybevételére ösztönzi.

Kokott főtanácsnok 2009. július 2-án megtett indítványában úgy vélte, hogy a szardíniai szabályozás ellentétben áll a szolgáltatásnyújtás szabadságának az elvével.

A főtanácsnoki indítvány kelte: 2009. július 2.

2009. november 19., csütörtök

C-288/08 Kemikalieinspektionen – Ítélethírdetés

[Áruk szabad mozgása – Higanyt tartalmazó fogászati termék kivitele engedélyezésének megtagadása]

A Nordiska Dental nevű cég fogászati célú felhasználásra szolgáló, higanyt tartalmazó amalgámot szándékozott exportálni Svédországból. A svéd jog értelmében tilos higanyt és higanyt tartalmazó vegyületeket és vegyipari készítményeket kereskedelmi célból kivinni az országból. A tilalom alól egyedi esetekben azonban mentesség adható. Az említett jogszabály alapján a svéd hatóságok megtagadták a Nordiska Dental higany kivitelére vonatkozó kérelmének jóváhagyását és a cégnek egyedi alapon sem adtak mentességet. Az ügyben eljáró svéd bíróság azt kérdezi az Európai Bíróságtól, hogy a kérdéses nemzeti szabályozás összhangban van-e az áruk szabad mozgásának az elvével.

Háttéranyagok

Elsőfokú Bíróság

2009. november 19., csütörtök

T-234/06 Torresan kontra Közösségi védjegyhivatal (OHIM) – Ítélethirdetés

[Közösségi védjegyek – „Cannabis” – Sörök, borok és pezsgők]

A közösségi védjegyhivatal (OHIM) 2003 áprilisában G. Torresan kérelmére közösségi védjegyként bejegyezte a „Cannabis” szómegjelölést a sörök, borok, pezsgők és hasonló termékek tekintetében. A Klosterbrauerei Weissenohe nevű cég kérelmére az OHIM később törölte a védjegybejegyzést, megállapítva, hogy az azt a látszatot keltheti a fogyasztókban, hogy a védjeggyel megjelölt termékek ténylegesen kannabiszt tartalmaznak. G. Torresan az OHIM határozatának megsemmisítését kéri az Elsőfokú Bíróságtól.

Háttéranyagok