2009. november 2-i ülésén döntött a Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége a kirendelt bűnügyi védői tevékenység minőségbiztosítási rendszeréről.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöksége 2009. november 2-i ülésén 2009. Eln. 470/11/11. számon határozatot hozott az alábbiak szerint:

1. A Kamara a kirendelt bűnügyi védői tevékenység támogatása céljából, a kirendelhető védők, szakmai és érdekképviseleti szervezetek, tudományos intézmények és szaktekintélyek bevonásával minőségbiztosítási rendszert épít fel és tart fenn.

2. A névjegyzékbe – kérelmére – az az ügyvéd vehető fel, aki

  • az ügyvédjelölti gyakorlatot is beszámítva legalább 3 évi ügyvédi gyakorlattal rendelkezik,
  • ennél rövidebb, de legalább egy éves ügyvédi gyakorlat esetén a Kamaránál hitelt érdemlően igazol: (i) legalább 3 éves, rendőrségnél, vám- és pénzügyőrség nyomozati vagy vizsgálati feladatot ellátó szervezeti egységénél, ügyészségen vagy bíróságon büntető ügyszakban szerzett (beleértve a fogalmazói és titkári kinevezés hatálya alatti időszakot),  (ii) vagy büntető- vagy büntető-eljárásjogi tantárggyal összefüggésben oktatói gyakorlatot;
  • vállalja, hogy a kamara által szervezett, kirendelt védői ügyeleti rendszerben részt vesz,
  • vállalja, hogy a kamara – külön határozattal megállapított kirendelt védői minőségbiztosítási programjában részt vesz;
  • elektronikus aláírással, ügyfélkapu-hozzáféréssel, vagy más, a Kamara által alkalmazott vagy elfogadott kamarai elektronikus authentikációval rendelkezik;
  • statisztikai célú kamarai adatszolgáltatásra kötelezettséget vállal.

3. Nem szerepelhet a névjegyzékben az, aki felfüggesztett kizárás, fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.

4. A kirendelt bűnügyi védői jegyzékbe való felvételt a Kamara honlapján keresztül, elektronikus úton is lehet kérni.

A határozat 2009. november 16. napján lép hatályba, rendelkezéseit a 2010. évre vonatkozó kirendelhető védői lista összeállítása alkalmával kell először alkalmazni.

A fentiekre tekintettel a BÜK kéri a kamarai tagokat, hogy amennyiben büntető ügyekben kirendelt védőként kívánnak a jövőben feladatot ellátni, és az elnökség fenti határozatában foglalt feltételeknek megfelelnek, szíveskedjenek 2009. december 15-ig felvételüket kérni a kirendelt bűnügyi védői jegyzékbe. A jegyzékbe elektronikus úton 2009. november 16. napjától, a Kamara honlapján elhelyezendő felületen lesz lehetőség jelentkezni.

A BÜK kéri továbbá, hogy a határozatban foglaltaknak megfelelően a jelentkezéseket az ügyvédek elsődlegesen a Kamara által alkalmazott vagy elfogadott kamarai elektronikus authentikációval tegyék meg. A kérelem benyújtható papír alapon is, ennek elintézése azonban hosszabb időt vesz igénybe.