A magas hiteldíjjal kínált hitelek visszaszorítása érdekében a kormány a mindenkori jegybanki alapkamat tízszeresében határozná meg a teljes hiteldíj mutató (thm) legmagasabb értékét, ami így jelenleg 70 százalékos lenne – mondta Katona Tamás pénzügyi államtitkár kedden, az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló javaslat általános vitájában.

Kormányrendeletben határoznák meg a teljes hiteldíj mutató (THM) számítására vonatkozó szabályokat, ha az Országgyűlés elfogadja a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényjavaslatot, amelynek általános vitáját kedden folytatta le az Országgyűlés.

Katona Tamás, a Pénzügyminisztérium államtitkára a törvényjavaslat expozéjában kifejtette: a javaslat egy 2008-as európai uniós irányelvet ültet át, és egészít ki. A törvényjavaslat a fogyasztók bizalmának erősítése érdekében a rendelkezések jelentős részét a jelzáloghitelekre és a pénzügyi lízingszerződésekre is kiterjeszti.

Az államtitkár hangsúlyozta: a törvényjavaslat szabályozza a hitelezés egész folyamatát, így előírásokat tartalmaz a reklámokra, a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, a szerződés tartalmára és az előtörlesztésre is. A tájékoztatásra vonatkozó szabályok elsődleges célja, hogy a fogyasztók megfelelő információk birtokában döntsenek arról, hogy melyik hitelterméket veszik igénybe.

Hozzáfűzte, hogy a thm meghatározásánál figyelembe kell venni a járulékos szolgáltatások – például biztosítás, folyószámla vezetés – költségeit is, ha azok igénybevétele a hitel felvételéhez köthető.

Az egyes hitelezők termékeinek összehasonlítását szolgálja a szerződéskötést megelőző tájékoztatás tartalmának és formájának rögzítése – mondta el Katona Tamás. Az előzetes tájékoztatást formanyomtatvány kitöltésével és átadásával kell biztosítani. A tájékoztatási szabályok közül kiemelte az úgynevezett aktív kitanítási kötelezettség előírását. Eszerint a hitelezőnek felvilágosítást kell adnia a hitel fő jellemzőiről, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról és a fizetés elmulasztásának következményeiről. Az előzetes tájékoztatást a hitelközvetítőknek is alkalmaznia kell.

Katona Tamás szólt arról is, hogy a törvényjavaslat kötelezővé teszi a fogyasztó hitelképességének értékelését, amely nemcsak a hitelszerződés megkötése előtt, hanem a hitel összegének növelése esetén is szükséges. Részletesebben szabályoznák a hitelszerződés kötelező tartalmi elemeit is, így például a hitel jellemzői mellett a hitelfelvevő jogait is rögzítenék. A törvényjavaslat fontos eleme továbbá az előtörlesztés szabályozása. Rögzíti, hogy a hitelfelvevő minden esetben jogosult a lejárat előtti teljesítésre, továbbá hogy a hitelező csak az előtörlesztéshez kapcsolódó költségeinek megtérítésére jogosult.

A törvényjavaslat rendelkezéseinek betartását a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete fogja ellenőrizni.

Dancsó József (Fidesz) a javaslat kapcsán elmondta, hogy a javaslat bár időszerű, azonban továbbra is fenntartja a hitelnyújtók privilegizált helyzetét. Elmondta, hogy a pénzintézetek javára fennálló információs aszimmetria továbbra is megmarad, ugyanúgy, ahogyan a fogyasztók kiszolgáltatottsága, így a Fidesz jelen formájában nem támogatja a törvényjavaslatot.

A javaslat általános vitáját lezárták, a részletes vita az Országgyűlés következő ülésén kezdődik.