Az Alkotmánybíróság november 17-én 10 óra 30-kor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek (szuperbruttó), valamint a közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésének (parkolással kapcsolatos szabályozás) alkotmányosságát vizsgáló két határozatát.

Az Ab elé kerül a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosításáról szóló 2007. évi CXXIV. törvény 3. §-ának alkotmányosságával összefüggő határozattervezet.

Megtámadták az Országos Választási Bizottság 343/2009. (VII. 22.) OVB határozatát. Az OVB megtagadta a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének hitelesítését. Az íven szereplő kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétıl a gázszolgáltatás háztartási (lakossági) fogyasztói számára a szolgáltatás igénybevételének szüneteltetéséhez ne kelljen a mérőórát leszereltetni?”

Kifogás érkezett az Országos Választási Bizottság 24/2009. (I. 30.) OVB határozata ellen. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) előtörlesztési díjának mértékét a hitelező ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerződés aláírását követően?”

Kifogást adtak be az Országos Választási Bizottság 22/2009. (I. 30.) OVB határozata elleni. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) kezelési költségének mértékét a hitelező ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerződés aláírását követően?”

Kifogásban kérdőjelezték meg az Országos Választási Bizottság 23/2009. (I. 30.) OVB határozatát. Az OVB hitelesítette a T. E. magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtő ívének mintapéldányát. Az íven szereplő kérdés: „Akarja-e Ön, hogy Magyarországon jelen népszavazást követő év január 1-jétől a forint alapú, ingatlan vásárlási célú hitelek (ideértve az ingatlanra kötött jelzáloghiteleket is) kamatát a hitelező ne változtathassa meg egyoldalúan a hitelszerződés aláírását követően?”

Napirendre kerül az Alkotmánybíróságról szóló 1989. évi XXXII. törvény 22. § (2) bekezdése „határozott kérelmet” szövegrészének, továbbá a 48. § (1) bekezdése „akinek jogsérelme az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása folytán következett be,” szövegrészének és a 48. § (2) bekezdése „jogerős határozat kézbesítéséről számított hatvan napon belül” szövegrészének alkotmányosságát elemző határozattervezet.

Szó lesz a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 44. § (5) bekezdésének alkotmányosságáról.

Megtámadták a Polgári perrendtartásról szóló 156. § (3) bekezdésének és a 209. § (1) bekezdésének, továbbá a bíróságok szervezetéről és igazgatásról szóló 1997. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdésének alkotmányosságát.

Egy indítványozó a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 17. §-ának alkotmányosságát kérdőjelezte meg.

Megvitatják azt a határozattervezetet, amely a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény egyes rendelkezéseinek alkotmányossága kapcsán készült.

Megtárgyalják a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 72. § (4) bekezdésének alkotmányosságát elemző határozattervezetet.

Kedden a testület 10 óra 30-kor nyilvános teljes ülésen hirdeti ki a közteherviselés rendszerének átalakítását célzó törvénymódosításokról szóló 2009. évi LXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek (szuperbruttó), valamint a közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésének (parkolással kapcsolatos szabályozás) alkotmányosságát vizsgáló két határozatát.

Megbeszélik a sajtóról szóló 1986. évi II. törvény 16. § (2) és (3) bekezdés, valamint a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet alkotmányosságával kapcsolatos határozattervezetet.

Napirendre tűzik a Munka törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 118/A. § (5) bekezdése és 125. § (3) bekezdése alkotmányellenességének vizsgálata tárgyában készült határozattervezetet.

Megvizsgálják a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 35. pontjának alkotmányosságát.

Megkérdőjelezték a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 2006. április 15-ig hatályban levő 27. § (2)-(3) bekezdéseinek alkotmányosságát.

A keddi teljes ülés végén három végzéstervezetről is tárgyalnak.

A napirend megtalálható az Ab honlapján