Ágazati vizsgálat lefolytatását kezdeményezte a szállítási piacon a Lehet Más a Politika (LMP) a Gazdasági Versenyhivatalnál. Az ökopárt álláspontja szerint torzítja a piaci viszonyokat és a versenykorlátozás tilalmába ütközik a vasúti és a közúti fuvarozás feltételeinek állami megkülönböztetése.

Míg a vasúti szállítás költségei teljes mértékben magukba foglalják a pályahasználatot is, a közúti ágazatban a szállítás infrastruktúra-használatának költségeit jórészt adókból finanszírozzák, ezzel indokolatlan versenyelőnyt biztosítva az adófizetők pénzén a közúti ágazatnak.

“A vasúti pályahasználati díj mértékét úgy állapítják meg, hogy az a teljes éves fenntartási költséget fedezze. A közúti teherforgalmi útdíj ehhez képest rendkívül alacsony, az úthálózat karbantartása a többszöröse az így beszedett díjnak” – fogalmaz az LMP beadványa, rámutatva, hogy a közutak amortizációjáért gyakorlatilag kizárólag a nagy tengelyterhelésű járművek tehetők felelőssé.

“A fentiek alapján a “használó fizet” elv a közúti alágazatnál nem érvényesül” – mutat rá az LMP. A párt szerint “A vasúti pálya és az úthálózat fenntartása ma állami feladat, mint ahogy az infrastruktúra-használati díjak megállapítása is. Kimondható, hogy az egyik alágazat (vasúti szállítás) esetében az állam szinte teljes egészében beszedi az infrastruktúra fenntartáshoz szükséges díjakat a hálózatot használó, annak amortizációját okozó gazdasági társaságoktól, a másikban (közúti szállítás) azonban az infrastruktúra fenntartását szinte teljes egészében adókból finanszírozza, az utak elhasználódásáért felelős nehéz gépjárművektől beszedett díjak a felmerülő költségek töredékét sem fedezik.”

Az LMP álláspontja szerint ezért ma nincs tisztességes verseny a szállítási piacon, aminek oka az állam eltérő díjpolitikája a két alágazat esetében. A GVH-tól ennek a visszásságnak a megvizsgálását, és a vizsgálat eredményeinek az illetékes minisztérium és az Országgyűlés megfelelő fórumai elé tárását kérik.

Az LMP az elkövetkező napokban a nyilvánosság elé tárja közlekedési programját és ezen belül a vasút átalakítására vonatkozó javaslatait.