Szakmai egyeztetésre került sor 2009. november 12-én a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Magyar Energia Hivatal (MEH) munkatársai között. Az egyeztetés során a felek kölcsönösen pozitívan értékelték a két hatóság között korábban megkötött együttműködési megállapodás működtetése során szerzett tapasztalatokat.

Matos Zoltán a MEH és Nagy Zoltán a GVH elnöke ennek megfelelően aláírta a korábban megkötött együttműködési megállapodás megújításáról szóló dokumentumot.

A MEH és a GVH számára a villamosenergiáról szóló törvény együttműködési kötelezettséget ír elő, ennek megfelelően a két hatóság már hosszú évek óta együtt munkálkodik az energiapiaci verseny erősítése és a szabályozás hatékonyságának javítása érdekében. A célok megvalósítására a MEH és a GVH együttműködési megállapodást kötött még 2006 nyarán. Ennek keretében a két hatóság által lefolytatott eljárások során a MEH a versenyt érintő hatósági eljárásai során kikéri a GVH véleményét és a versenyhatóságot adatszolgáltatással segíti álláspontjának kialakításában. A GVH ugyancsak bevonja a MEH-t az energiaszektort érintő versenyfelügyeleti eljárásaiba, ágazati vizsgálatába. A két hatóság ezen kívül együttműködik a piacfelügyelet és a jogszabály előkészítés területén, valamint a nemzetközi kapcsolattartás körébe tartozó és a fogyasztóvédelmi feladatok terén is.

Az együttműködési megállapodás tapasztalatait a felek 2009. november 12-én személyesen értékelték. A szakmai egyeztetés során kiderült, hogy az elmúlt évek alatt mind a MEH, mind a GVH pozitív tapasztalatokat szerzett e téren. Ennek megfelelően, valamint a jogszabályi előírásokat is figyelembe véve megújították együttműködésüket. A dokumentumot dr. Matos Zoltán a MEH és dr. Nagy Zoltán a GVH elnöke látta el kézjegyével. Az aláírók kifejezték reményüket, hogy a szoros együttműködés növeli mindkét hatóság jogszabályokban meghatározott feladatai végrehajtásának és intézkedései érvényesítésének hatékonyságát.

A megállapodásnak megfelelően a felek az együttműködés részleteit saját honlapjukon nyilvánosságra hozzák.