Alkotmányellenes a fővárosi parkolás jelenlegi szabályozása; amennyiben jövő év június 30-ig nem alkotják meg az új, jogállami rendelkezéseket, ingyenessé válik a parkolás Budapesten – mondta ki az Alkotmánybíróság (Ab) kedden.

Több mint 20 indítványban vitatták a fővárosi parkolás szabályozásának alkotmányosságát ilyen ügyek panaszosai, illetve az efféle perekben eljáró bírák is.

Az Alkotmánybíróság kimondta a közúti közlekedésről és a helyi önkormányzatokról szóló kétharmados törvények egyes parkolásra vonatkozó, az önkormányzatokat e tárgykörben rendeletalkotásra felhatalmazó passzusainak, és több fővárosi közgyűlési rendeletnek az alkotmányellenességét. Továbbá az Ab megállapította az Országgyűlés mulasztásos alkotmánysértését azért, mert hiányosan szabályozta a közútkezelő jogait gyakorló helyi önkormányzatok, illetve a Fővárosi Közgyűlés rendeletalkotási jogkörét.

Az alkotmánybírósági határozat indoklása szerint a jelenlegi törvényi felhatalmazás keretek nélküli, önkényes jogalkotási lehetőséget biztosít a Fővárosi Közgyűlés számára a parkolással kapcsolatban. A jelenlegi szabályozás ugyan szerződéses viszonynak tekinti a jármű közúti várakozását, de eközben a díjszabásban és a pótdíjazásban gazdaságilag érdekelt Fővárosi Közgyűlés minden korlátozás nélkül állapíthatja meg a parkolás ellenértékét és a jogszerűtlen parkolás szankciójának mértékét.

Az Alkotmánybíróság szerint sem a vizsgált törvények, sem pedig a Fővárosi közgyűlési rendelet nincs tekintettel a szolgáltatás és ellenszolgáltatás egyenértékűségének polgári jogi alapelvére, a fogyasztók kiszolgáltatottságára, illetve a szolgáltatást nyújtó társaságok monopolhelyzetére. Rendezetlen a jelenlegi szabályozásban az, hogy a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzatok kivel és milyen feltételek szerint szervezhetik meg a parkolóhelyek üzemeltetését, illetve, hogy a szolgáltatást ténylegesen nyújtó társaságokat milyen kötelezettség terheli a fogyasztókkal szemben. A jelenlegi szabályok nem alkalmasak a parkolással kapcsolatos kérdések és a jogszerűtlen parkolás következményeinek hatósági kezelésére sem.

Az Ab jövő év június 30-ig adott határidőt a jogalkotóknak az alkotmánysértések orvoslására.

Abban a két konkrét parkolási perben, amelyben az eljáró bíró fordult az Alkotmánybírósághoz, az alkotmányellenes rendelkezések nem alkalmazhatók, a többi folyamatban lévő parkolási perre a kedden kihirdetett alkotmánybírósági határozatnak közvetlen hatása nincs.