Majtényi László az ORTT november végén leköszönő elnöke az országos kereskedelmi rádiók – véleménye szerint – törvénysértő pályáztatása kapcsán törvényességi vizsgálatot és ügyészi intézkedést kezdeményezve már megkereste Dr. Kovács Tamás legfőbb ügyészt.

Az ORTT elnökének megkeresése a médiatörvény és az ügyészségi törvény rendelkezéseire, valamint a legfőbb ügyész helyettesének korábbi 2006-os fellépésére hivatkozva kifejti, hogy ügyészi intézkedésnek van helye a törvénysértő módon megkötött szerződések ügyében. A törvénysértő műsorszolgáltatási szerződéseket közigazgatási hatáskörben kellene az ORTT-nek azonnali hatállyal felmondania, ennek megtörténtéig pedig a médiahatóság törvénysértő mulasztásban van, és mivel az ügyészi törvényességi felügyelet kiterjed az ORTT-re, e mulasztás megszüntetése érdekében ügyészi intézkedésnek van helye.

Háttér:

Frekventált frekvenciák – Az ORTT botrány hátteréről