A helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését helyreállító törvényjavaslat általános vitája folytatódik ma az Országgyűlés idei utolsó ülésnapján. Napirenden szerepel a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló országgyűlési határozati javaslat is.

A Wiener György és Csiha Judit szocialista képviselők által benyújtott, a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szervvel kapcsolatos törvénymódosításokról szóló javaslat megyei, fővárosi szintre helyezné a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzését. Az előterjesztés különválasztja a kormány általános hatáskörű területi államigazgatási és törvényességi ellenőrzést ellátó szervét. Ha elfogadja a parlament a törvényjavaslatot, akkor a törvényességi ellenőrzést ismét megyei, fővárosi szinten látnák el.

A nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletére vonatkozó jogalkotási folyamatról szóló országgyűlési határozati javaslat és a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Fórumáról szóló országgyűlési határozati javaslat szerint a kormánynak 2012 végig kell kidolgoznia a nemzeti és etnikai kisebbségek országgyűlési képviseletéről szóló törvényjavaslatot.

A fórum egy konzultatív testület lenne, a kisebbségek közvetlen parlamenti képviseletének megvalósulásáig, a parlamenti pártok, parlamenti bizottságok és a nemzeti kisebbségek országos önkormányzatai között kívánja az együttműködést és párbeszédet rendszeressé tenni.

Általános vita lesz az új polgári törvénykönyv által bevezetett, a támogatott döntéshozatal jogintézményével kapcsolatos további jogalkotási feladatokról szóló országgyűlési határozati javaslatról.