A gondnok önálló eljárásra való feljogosításának és a támogató kinevezésének szabályait tartalmazza az új polgári törvénykönyvvel (Ptk.) összefüggő, a nagykorú személy döntéshozatalának és jognyilatkozata megtételének segítéséhez kapcsolódó polgári nemperes eljárásokról szóló törvényjavaslat.

A képviselők 200 igen, 146 nem szavazat és 1 tartózkodás mellett fogadott el hétfőn az Országgyűlés.

Meghatározott feltételek esetén a bíróság feljogosíthatja a gondnokot egyes ügycsoportokban, illetve ügyekben arra, hogy a korlátozottan cselekvőképes személy helyett és nevében önállóan eljárjon, jognyilatkozatot tegyen. A feljogosítás legfeljebb 3 éves időtartamra adható meg.

A bíróság emellett az értelmi képessége, pszichés állapota vagy szenvedélybetegsége miatt segítségre szoruló cselekvőképes nagykorú személy számára meghatározott ügycsoportokban támogató személyt nevezhet ki.

A gondnok önálló eljárásra való feljogosítása egyrészt a gondnok és a gondnokolt közös kérelmére, másrészt a gyámhatóság és a gondnok közös kérelmére történhet egy fogyatékos személyekkel való kommunikáció terén jártas szakember kérelmet alátámasztó véleménye alapján.

Az új törvény nemperes eljárásban biztosítja annak lehetőségét, hogy a támogatásra szoruló személy saját maga részére támogató kirendelését kérje a bíróságtól.

Az új törvény 2010. május elsejével lép hatályba.

A gondnokoltak mellett a gondnokaik adatait is regisztrálják

A gondnokoltak mellett a gondnokaik adatainak regisztrálására is sor kerül a jövőben, valamint ezentúl a bíróság rendel gondnokot.

Az Országgyűlés hétfőn 200 igen, 150 nem szavazattal és 1 tartózkodás mellett fogadta el a gondnokoltak és gondnokaik, a támogatott személyek és támogatóik, valamint az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényjavaslatot.

Az új polgárjogi kódex hatálybalépésével szükséges a jelenlegi gondnoksági nyilvántartás felülvizsgálata. Jelenleg igazságügyi miniszteri rendelet tartalmazza a szabályokat, de ez a szabályozási szint nem megfelelő, a kérdést törvényben kell rendezni.

A törvény szerint a jelenlegi adatbázisban rögzített adatok bővítésre kerülnek, a nyilvántartás használhatósága érdekében a gondnokoltak mellett a gondnokaik adatait is regisztrálják a jövőben.

A gondnokok szerinti keresés funkciójának megteremtése a bíróságok munkáját egyszerűsíti, mert közvetlenül tudomást szerezhetnek arról, hogy a gondnokként kirendelni kívánt személy gondnokoltjainak száma eléri-e a törvényben megszabott limitet.

Az új Ptk. bevezeti a támogatott döntéshozatalt vagy az önrendelkezés érvényre juttatását elősegítő előzetes jognyilatkozatot. A támogatott döntéshozatal a cselekvőképesség korlátozása nélkül nyújt segítséget a rászorult személyeknek; a támogató kinevezéséről szóló bírósági határozat képezi a közhiteles nyilvántartás alapját.

A nyilvántartásokat továbbra is az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala vezetné, az új adatokat a helyi bíróságok vinnék be az adatbázisba.

A törvényben feljogosított hatóságok 2011. január 1-jétől közvetlenül is hozzáférhetnek a tevékenységük ellátásához feltétlenül szükséges adatokhoz.

A törvény 2010. május 1-jén lép hatályba, a közvetlen elektronikus hozzáférésre vonatkozó szabályozás azonban később, 2011. január 1-jén.