Két, illetve két és fél százalékban maximálta az Országgyűlés a jelzáloghitel előtörlesztés díját hétfőn este.

Ezt is tartalmazza a 197 igen, 149 nem szavazattal és két tartózkodás mellett elfogadott, a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvényjavaslat. A zárószavazáson az MSZP, az SZDSZ és négy független képviselő mellett három fideszes, Kósa Lajos, Pokorni Zoltán és Varga Mihály is igennel voksolt.

Szinte egyhangúlag hagyta jóvá az Országgyűlés azt a zárószavazás előtti módosító indítványt, miszerint jövő év március 1-jétől jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az igazolt költségei miatt díjat szedni, de az nem haladhatja meg az előtörlesztett összeg legfeljebb 2 százalékát. Viszont 2,5 százaléka lesz az előtörlesztés díja jelzálogleveles kölcsönszerződés esetében, ha kamatperióduson belül történik az előtörlesztés.

A jogszabály egy 2008-as európai uniós irányelvet ültet át. A hitelezés egész folyamatát szabályozza: így az előtörlesztés mellett előírásokat tartalmaz a reklámokra, a szerződéskötést megelőző tájékoztatásra, valamint a szerződés tartalmára is.

A törvény tartalmazza, hogy a hitelkamat és a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás – ideértve díjat, jutalékot és költséget – módosítása esetén a hitelező a módosítás hatálybalépését megelőzően köteles tájékoztatni a fogyasztót papíron vagy más tartós adathordozón a módosítás tényéről, a hitelkamat vagy a hitelkamaton kívüli minden egyéb ellenszolgáltatás új mértékéről, a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről.

Az új szabályok szerint a hitelezőnek felvilágosítást kell adnia a hitel fő jellemzőiről, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásáról és a fizetés elmulasztásának következményeiről.

A törvény kötelezővé teszi a fogyasztó hitelképességének értékelését, amely nemcsak a hitelszerződés megkötése előtt, hanem a hitel összegének növelése esetén is szükséges.

Egyebek között a hitelfelvevő felvilágosítására, illetve hitelképesség vizsgálatára, a hitel költségeinek módosítására vonatkozó tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó passzusok jövő év június 11-én lépnek hatályba.