Az elektronikus anyakönyvi nyilvántartás mellett a külső helyszínen történő házasságkötés szabályait is tartalmazza a 2011. január 1-jén hatályba lépő anyakönyvi eljárásról szóló törvény, amelyet hétfőn fogadott el az Országgyűlés.

A képviselők 200 igen, 150 nem szavazattal és két tartózkodás mellett támogatták a jogszabály elfogadását, miszerint az elektronikus anyakönyv az anyakönyvi bejegyzéseket elektronikus formában tartalmazó központi nyilvántartás.

Az anyakönyveket elektronikusan és településenként papíralapon kell vezetni a születésről, a házasságról, a bejegyzett élettársi kapcsolatról, valamint a halálesetről.

Szinte teljes mértékben felszabadulnak az anyakönyvi illetékesség szabályai, így bármely anyakönyvvezetőnél kérhető, például a névváltoztatás, az anyakönyvi kivonat. A törvény azonban rendelkezik arról, ha mozgó járművön születik, vagy hal meg valaki, akkor ennek tényét az az anyakönyvvezető jegyzi be, akinek az illetékességi területén az anya a járművet elhagyta, illetve a holttestet leemelték.

A jogszabály rögzíti: a települési önkormányzatnak térítésmentesen kell biztosítania a házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget, a jegyző engedélyezheti azonban, hogy a frigy, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat hivatali helyiségen kívüli megkötését. Ennek feltétele a felek nyilatkozata arról, hogy a tanúk és – ha szükséges – a tolmács jelenlétét biztosítják, továbbá gondoskodnak az anyakönyvvezető helyszínre és a hivatali helyiségbe való utazásáról.

Hogy a külső helyszínen történő házasságkötés lebonyolításért mennyi pénzt számolhatnak fel, arról az önkormányzatnak rendeletben kell határoznia.

A törvény hatálybalépése után nem lehet esküdni, vagy bejegyzett élettársi kapcsolatot létesíteni majd karácsonykor, emellett január 1-jén, március 15-én, húsvétkor, május 1-jén, pünkösdkor, július 1-én (a köztisztviselők napján), augusztus 20-án, október 23-án, november 1-jén sem.

Módosul a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény is, így lakcímbejelentés bármely települési önkormányzat jegyzőjénél teljesíthető.

A tulajdonosnak vagy szállásadónak lehetősége lesz arra, hogy személyesen jelenjen meg a lakcímbejelentéskor a bejelentkezővel együtt, vagy hozzájárulását az ügyfélkapun keresztül előzetesen is megadhatja.

Ha a szállásadó nem él ezzel a lehetőséggel, akkor a bejelentéshez szükséges hozzájárulást a lakcímjelentő lap aláírásával adhatja meg.

A tulajdonos vagy a szállásadó nyilatkozhat arról is, hogy a lakcímbejelentésről a bejegyzéssel egyidejűleg értesítést kér.