Az Országgyűlés felkérte az Országos Igazságszolgáltatási Tanács és az Állami Számvevőszék elnökét, valamint a legfőbb ügyészt, a kormányt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy 2010. február 28-ig alakítsák ki vagy módosítsák az irányításuk alá tartozó szervezetek etikai normáknak megfelelő működéséhez szükséges etikai kódexeket.

Az erről szóló országgyűlési határozatot 185 igen, 159 nem és 3 tartózkodás mellett fogadta el hétfőn a parlament.

Az Országgyűlés javasolja továbbá a közpénzekből finanszírozott vagy támogatott szervezeteknek, hogy az általa megfogalmazott elvekkel e szervezetek etikai kódexei legyenek összhangban.

A határozat megszabja, hogy mik legyenek a közszolgálati közös etikai minimumkövetelmények. Ezek közé sorolja a becsületesség, az elfogulatlanság, a pártsemlegesség, a tárgyilagosság és a tisztességesség.

A közszolgáknak tilos a csekély értékű – befolyásolásra alkalmatlan – ajándékot kivéve bármilyen előny elfogadása, illetve a jogtalan hátrányokozás.

A közszolgálatban dolgozóknak illetéktelen befolyástól mentesnek, pártatlannak kell lenniük, és az adott területen érvényes jogszabályokban előírt összeférhetetlenségi szabályoknál szigorúbb szakmai, gazdasági és pénzügyi etikai összeférhetetlenségi követelmények vonatkoznak rájuk.

E területen működik az etikai normasértés kivizsgálására és az etikai szankciók megállapítására alkalmas eljárási rend is.

A határozat kiemeli, hogy a közszférában jelenleg nincs egységes etikai kódex, ez az azonban nem is lehetséges, mivel maga a közszféra sem egységes; fontos azonban, hogy a közszféra egyes ágazatainak etikai kódexeiben egységes alapelvek érvényesüljenek.