A fekete foglalkoztatás miatt már az első elkövetéskor kizárja magát a cég az állami támogatást igénylő pályázatokból, viszont több vétséget két éven belül ismételten kell elkövetni a kizáráshoz – hívja fel a figyelmet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMFF) közleményében.

Idén június 1-től két olyan vétség létezik, amelyet elkövetve már az első alkalom után kizárja magát a cég az állami támogatást igénylő pályázatokból. Az első az, amikor bejelentés nélkül – azaz feketén – foglalkoztat valakit, míg a második esetben a szakszervezeti, illetve az üzemi tanácsi jogokat sérti meg.

Ez év november 1-jétől viszont azok a szabályok hatályosak, amelyek a két éven belüli ismételt jogsértést sújtják kizárással. Ilyen például a munkabérre, a külföldiek foglalkoztatására, vagy a munkaidő nyilvántartásra vonatkozó szabályok megsértése. Ezeket a jogsértéseket 2009. november 1. után “kell elkövetni”, és ha több telephelye van a munkaadónak, akkor telephelyenként külön-külön számítanak a jogsértések. A jogsértést megállapító hatósági határozatnak végrehajthatónak, a bírósági ítéletnek pedig jogerősnek kell lennie ahhoz, hogy számításba lehessen venni.

OMMF összefoglaló a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény 2009. november 1-jétől hatályba lépett, ismételt jogsértések hatósági nyilvántartásban történő közzétételére vonatkozó rendelkezéseiről:

A rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményét érintő törvények módosításáról és egyéb, munkaügyi szempontból szükséges intézkedésekről szóló 2009. évi XXXVIII. törvény (Rmktv.) 2009. június 1-jei hatályba lépésével többek között megváltoztak a kizárás szabályai az állami támogatások pályázati eljárásai (rendezett munkaügyi kapcsolatok) tekintetében.

A rendezett munkaügyi kapcsolatok szempontjából kizáró feltételt képező jogsértések közül, az alábbi, két fajta jogsértés első alkalommal történő elkövetés esetén is kizárást eredményez a 2009. június 1-től hatályos szabályozás alapján az állami támogatásokra való jogosultságból:

1. A munkaviszony létesítésével összefüggő bejelentési kötelezettség elmulasztása (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (4) bek. a) pont).

2. A munkavállalók képviselőivel (szakszervezet vagy üzemi tanács, üzemi megbízott, illetve közalkalmazotti tanács, közalkalmazotti képviselő) vagy a szakszervezet, üzemi tanács, illetve közalkalmazotti tanács képviselőjével összefüggésben

 • a szakszervezet szervezését biztosító szabályok megsértése, vagy
 • az Mt. 23. §-a (4) bekezdésében meghatározott, a munkáltatót a szakszervezeti kifogással érintett intézkedés végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó kötelezettség teljesítésének elmulasztása, vagy
 • az Mt. 28. §-ának (1) bekezdésében meghatározott munkáltatói kötelezettség elmulasztása.

Az Rmktv. 2009. november 1-jétől hatályos rendelkezése alapján OMMF az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 15. § (5) bekezdésének c)–h) pontjában meghatározott jogsértésekkel kapcsolatos adatot csak a 2009. november 1-je után elkövetett, jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetve bírósági határozattal megállapított jogsértésnek két éven belüli ismételt elkövetése, valamint jogerős és végrehajtható közigazgatási, illetve bírósági határozattal történő megállapítása esetén hozhat nyilvánosságra, s csupán az ismételt jogsértés képez kizáró feltételt a rendezett munkaügyi kapcsolatok tekintetében:

Ezen a jogsértések a következők:

 • a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozatok alakszerűségére vonatkozó rendelkezések közül a munkáltató és a munkavállaló közötti jogviszony tartalmának meg nem felelő megállapodás kötése [Munka Törvénykönyve 75/A. §-a],
 • jogszabályban vagy kollektív szerződésben – ideértve a miniszter által az ágazatra, alágazatra kiterjesztett kollektív szerződést is – megállapított munkabér összegére, valamint a munkabér védelmével összefüggésben a munkabér kifizetésének határidejével kapcsolatos rendelkezések megsértése,
 • a munkaidő-nyilvántartás hiánya vagy kettős munkaidő-nyilvántartás vezetése [Munka Törvénykönyve 140/A. § (1) bekezdés a) pont],
 • külföldi Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén az engedély megkérésére vonatkozó munkáltatói kötelezettség elmulasztása,
 • a munkaerő-kölcsönzésre vonatkozó, a Munka Törvénykönyve 193/D. §-a (1) bekezdésének a nyilvántartásba vétellel kapcsolatos szabályainak megsértése, valamint,
 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény alapján az egyenlő bánásmód követelményének megsértése.

A fenti jogsértések tekintetében tehát csak ismételtség esetén kerülnek közzétételre a munkáltatóval, illetve az ismételt jogsértést megállapító határozattal kapcsolatos adatok az OMMF honlapjára.

A fentieken túl a következő feltételeknek kell fennállniuk az ismételtség tekintetében:

 • mind az első, mind az ismételt jogsértésnek 2009. november 1-je után elkövetettnek kell lennie,
 • az ismételtséget több telephellyel rendelkező munkáltató esetén ugyanazon telephelyen kétéves időszakon belül kell vizsgálni,
 • mind az első, mind az ismételt jogsértést megállapító közigazgatási határozat jogerőre emelkedett és végrehajthatóvá vált, illetőleg bírósági határozat jogerős,
 • mind az első, mind az ismételt jogsértés miatt a munkaügyi hatóság munkaügyi bírság befizetésére, vagy – az Áht. 15. § (5) bekezdés f) pontjában meghatározott külföldi engedély nélkül történő foglalkoztatása miatt – a Munkaerőpiaci Alapba történő befizetésre kötelezte a munkáltatót.