Az Európai Parlament meghatározta a biztosjelöltek meghallgatási rendjét: Andor László magyar jelölt alkalmasságát 2010. január 13-án vizsgálja meg az EP foglalkoztatással és szociális ügyekkel foglalkozó bizottsága.

Az Elnökök Értekezletének döntése alapján a 26 új jelöltet 2010. január 11. és 19. között hallgatják meg az Európai Parlament adott területtel foglalkozó szakbizottságai Brüsszelben és Strasbourgban.

Az Európai Bizottság megválasztása – jóváhagyási eljárás

A Lisszaboni Szerződés alkalmazásában az Európai Bizottságba minden tagállam delegál egy tagot. Az új Bizottság tehát 27 tagból, egy elnökből és 26, egy bizonyos területtel megbízott biztosból áll majd. A 26 biztos közül több alelnököt választanak, akik segítik az elnököt. A Lisszaboni Szerződés által bevezetett újítások: az egyik alelnök az Európai Unió külügyi és a biztonságpolitikai főképviselőjének posztját is betölti.

Az Európai Unióról szóló szerződés 17. cikke alapján az Európai Parlament jóváhagyása két lépésben történik: az Európai Parlament először megválasztja az Európai Tanács által a Bizottság elnöki posztjára jelölt személyt. José Manuel Barroso újrajelölését 2009. szeptember 16-án jóváhagyta az Európai Parlament. Második lépésben a Parlament elfogadja a Bizottság testületét. A szavazásra való alapos felkészülésként részletesen megvizsgálja a Tanács és Barroso elnök által közösen javasolt biztosok jelölését, a Bizottság elnöke által a számukra szánt tárcák fényében.

Az Európai Parlament értékeli a biztosjelöltek általános alkalmasságát, európai elkötelezettségét és személyes függetlenségét. Értékeli továbbá az adott tárcával kapcsolatos ismereteit és kommunikációs képességeit. A Parlament külön figyelmet fordít a nemek egyensúlyára. Kifejezheti álláspontját a tárcáknak a megválasztott elnök általi elosztásával kapcsolatban.

Lépésről lépésre

Az Európai Parlament jóváhagyási eljárását az Eljárási Szabályzat XVII. melléklete szabályozza a következő módon:

1. A Parlament megkapja a biztosjelöltek önéletrajzát és a pénzügyi érdekeltségeikre vonatkozó nyilatkozatot.

2. A Parlamenti írásban eljuttatja kérdéseit a biztosjelöltekhez, amelyek a saját területükre vonatkozó politikai prioritásokat érintik. A jelöltek írásban benyújtott válaszai a szóbeli rész – meghallgatás – alapjául szolgálnak.

3. Minden biztosjelöltet meghívnak, hogy jelenjen meg az illetékes parlamenti bizottság vagy bizottságok előtt a tárcájával kapcsolatos kérdéseket felvető háromórás nyilvános meghallgatásra. A meghallgatások révén lehetőség nyílik arra, hogy a parlamenti bizottságok képet alkothassanak a biztosjelölt személyiségéről és elmélyült eszmecserét folytathassanak a jelöltek jövőbeni illetékességi körére vonatkozó prioritásokról.

4. A parlamenti bizottságok ezt követően egyenként értékelik a biztosjelölteket. A bizottságok nyilatkoznak arról, hogy alkalmasnak tartják-e a biztosjelölteket mind a testületi tagságra, mind pedig a kijelölt feladatok ellátására.

5. A meghallgatások eredményeit továbbítják az Európai Parlament elnökének, majd azokat az elnökből és a képviselőcsoportok elnökeiből álló Elnökök Értekezlete és a Bizottsági Elnökök Értekezlete is megvizsgálja.

6. A Bizottság megválasztott elnöke a biztosjelöltek teljes testületét és programjukat bemutatja a Parlament ülésén, amelyre az egész Tanács meghívást kap. A bemutatást vita követi.

7. Az Európai Parlament végül szavaz az Európai Bizottság mint testület jóváhagyásáról. A Bizottságot hivatalosan az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel.

A biztosjelöltek tablója és önéletrajzai

A jelöltek meghallgatási rendje