Az év végéig lehet visszalépni az állami nyugdíjrendszerbe, az arra jogosultaknak december 31-ig kell jelezniük magánnyugdíj-pénztáruknál, ha vissza akarnak térni a társadalombiztosítási (tb) nyugdíjrendszerbe; a határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A magánnyugdíj-pénztári tagok egy része számára az Országgyűlés által 2009. június 29-én elfogadott törvény lehetővé tette, hogy 2009. december 31-ig visszaléphessenek a társadalombiztosítási (tb) nyugdíjrendszerbe. A lehetőség azon pénztártagok számára nyílt meg, akik 2008. december 31-ig betöltötték az 52. életévüket, és önként (nem pályakezdőként) váltak magánnyugdíj-pénztári taggá. Pénztári szakemberek 55-57 év felett célszerűnek látják a visszalépést.

A törvény lehetőséget ad arra is, hogy akik számára 2009. július 9-ét megelőzően tb öregségi nyugellátást állapítottak meg, és tb nyugellátásuk összegét (pénztári tagságukra tekintettel) 75 százalékos mértékben határozták meg, 2009 végéig kérhessék nyugellátásuk összegének ismételt megállapítását, a pénztártagság figyelmen kívül hagyásával. Az utóbbi kör esetében feltétel, hogy ha korábban pénztári szolgáltatásban részesültek, annak összegét a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül visszafizessék. Ez gyakran csak néhány tízezer forint visszafizetését jelenti, cserébe a tb járadék 25 százalékáért.

Annak, aki a visszalépés mellett dönt, vagy megállapított nyugellátása módosítását kéri, erre vonatkozó kérelmét legkésőbb 2009. december 31-ig dokumentált módon – például tértivevényes levélben – el kell juttatnia ahhoz a magánnyugdíjpénztárhoz, ahol tag, illetve ahol utoljára tag volt. A határidőt feltétlenül be kell tartani, mert elmulasztása jogvesztéssel jár. A kérelemben fel kell tüntetni a kérelmező nevét, lakcímét és TAJ számát az egyértelmű azonosíthatóság érdekében. A magánnyugdíj-pénztári szektorban megközelítően 130 ezer tag élhet a visszalépési lehetőséggel.

Kapcsolódó cikkek:

Visszalépés a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe

Magánnyugdíj-biztosítókká alakulnak 2013-tól a magánnyugdíj-pénztárak