2009. egyedülálló eredményeket hozott az építésügyben. A parlamenti pártok és a szakmai szervezetek egységesen sorakoztak fel az ágazat megmentése érdekében.

A gazdasági világválság, az építőipart sújtó példátlan mértékű lánctartozás, továbbá a szakszerűtlen munkavégzés negatív hatásainak ellensúlyozására, átfogó intézkedések születtek a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium (NFGM) előkészítésében. Ezek döntő többsége 2009. október 1-jével életbe lépett, míg mások 2010. január 1-jével hatályosulnak.

A kormány ötpárti konszenzussal 26 szakmai szövetséggel együttműködve tűzte ki célul az építőiparban eluralkodott pénzügyi bizonytalanság megszüntetését, az építési beruházások egyszerűbb megvalósítását, kiszámíthatóbbá tételét, bezárva a kiskapukat a zavarosban halászók előtt.

A Gyorsítás II. jogszabálycsomag három fő területe:

  • a lánctartozások átfogó jogszabályi kezelése,
  • az engedélyezési eljárások további egyszerűsítése állampolgári szinten is,
  • a hazai építkezések minőségének javítása, az építésfelügyelet megerősítésével.

A nagyobb piaci biztonságot és a vállalkozók védelmét szolgálják az építőipari kivitelezésben bevezetett új jogszabályok. 2010. január 1-jét követően, valamennyi építőipari közbeszerzési eljárásra kiterjed a fedezetkezelő intézménye.

A fedezetkezelő olyan új intézmény, amely garantálja, hogy a beruházáshoz szükséges fedezet az építkezés megkezdésekor rendelkezésre áll, ellenőrzi, hogy e biztosíték valóban az adott beruházáshoz kerül felhasználásra, egyben biztosítja az alvállalkozók szerződésszerű kifizetését. A fedezetkezelő intézményével az építtető és a kivitelező kölcsönösen jól jár. Az építtető minőségi munkához, míg valamennyi kivitelező bizonyosan pénzéhez jut.

A lánctartozások a lehető legteljesebb körű visszaszorítása érdekében, a kormány további intézkedéseket is hozott. Így például csökkentette a teljesítési biztosítékokat, amely nagy könnyebbség az építőipari vállalkozások számára.

A minőségi munkát végző becsületes vállalkozókat támogatva, bevezetésre került az építőipari kivitelezők regisztrációja, és szabályozták a pótmunkát, valamint a többletmunkát. Az NFGM portálján (www.nfgm.gov.hu) pedig már elérhető az a költségvetési szoftver, amely az ún. árazatlan költségvetés készítésében nyújt segítséget a közbeszerzési eljárásokhoz. Ily módon lehetővé válik az irreálisan alacsony árajánlatok kiszűrése, amely a lánctartozások kialakulásának egyik melegágya.

A kormány a Gyorsítás programokkal jelentősen csökkentette az engedélyköteles tevékenységek számát is. 30%-kal kevesebb a hatósági engedélyhez kötött építési munkák köre, és mintegy 20%-kal nőtt a sem engedélyt, sem bejelentést nem igénylő építések száma.

Az egyszerűsítéseknek köszönhetően 2009. október 1-jétől a kisebb építési munkálatok megkezdhetők az építésügyi hatósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg. 2010. január 1-jével az ún. integrált eljárás is igénybe vehető, amely a nagyobb beruházások engedélyezési idejét radikálisan tovább csökkenti. Az eljárás lényege, hogy az ügyfél egyetlen közreműködő hatósághoz nyújtja be valamennyi kérelmét, és az illetékes hatóságok a lehető leggyorsabb ügyintézés érdekében összehangolják munkájukat.

A program utolsó eleme a megerősített építésfelügyelet, amely a kontárkivitelezések és az építőipari feketemunka felszámolására irányul. A szakszerűtlen, illegális munkavégzés rendszerint súlyos minőségi problémákhoz vezet. Ezek utólagos garanciális orvoslása megoldhatatlan. Ezért az építésfelügyeleti hatóság 2010. január 1-jétől mintegy 100 fővel ellenőrzi az építkezés valamennyi vetületét, a fogyasztóvédelmi szempontok érvényesítésével.

Az NFGM a szakmai szövetségekkel folyamatos konstruktív kapcsolatban áll, a csomag finomhangolása érdekében.

Kapcsolódó cikkek:

Gát a lánctartozásoknak – A Gyorsítás II. jogszabálycsomag 2009. október 1-jén hatályba lépő legfontosabb újdonságairól→

Egyszerűsödik az építési engedélyezés – Elfogadták a második építési gyorsító csomag részleteit→

Gyorsítás II. jogszabálycsomag – Az építtetők védelmében, a lánctartozások visszaszorítására→