Az országgyűlési választások közeledtével az adatvédelmi biztos ajánlásban foglalta össze a jelöltek és jelöltállító szervezetek kampánytevékenységgel kapcsolatos adatkezelésére vonatkozó hatályos szabályozást, annak alkotmányos értelmezését, valamint a javasolt jogalkotási lépéseket.

A választási években számos panasz érkezik az adatvédelmi biztoshoz a kampánytevékenységgel kapcsolatban. A kampánnyal kapcsolatos adatkezeléseket illetően a mindenkori adatvédelmi biztosok több, mint egy évtizede változtatásokat szorgalmaznak, mert a politikai pártok személyes adatokat tartalmazó listákat is felhasználnak a különféle választói csoportokkal folytatott kommunikáció során. Az egységes törvényi szabályozás azonban ez eddig nem jött létre.

Az ajánlás vizsgálja az ajánlócédulás rendszer adatvédelmi problémáit, kitér a visszaélésekre, bemutatja a rendszer adatvédelmi kockázatait. Tárgyalja a kampányban személyes adatok felhasználásával végzett megkeresések; a szimpatizánsi adatbázisok felhasználása, a címzett postai üzenetek, a telefonos megkeresés és azon belül az automatizált hívórendszerek alkalmazása, az e-mail üzenetek, a közösségi hálózatokon végzett kampánytevékenység jogi feltételrendszerét.

Az Adatvédelmi törvény szerinti jogkörben eljárva az adatvédelmi biztos felhívja a jelöltek, és jelölő szervezeteket arra, hogy

 • tartsák be a választási eljárásról szóló törvény ajánlószelvénnyel kapcsolatos, a személyes adatok védelmét szolgáló rendelkezéseit;
 • az ajánlószelvények gyűjtését, mint adatkezelést, a tevékenység megkezdése előtt jelentsék be az adatvédelmi nyilvántartásba;
 • az ajánlószelvények gyűjtésével megbízott személyeknek szabályszerű meghatalmazást adjanak;
 • ha a központi név- és lakcímadatbázist felhasználva juttatják el küldeményüket a választópolgár lakóhelyére, akkor erről is tájékoztassák az érintetteket;
 • az egyéni vállalkozók adatait tartalmazó adatbázisokat és nyilvános szakértői névjegyzékeket (könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása, stb.) kampánycélra nem használhatják fel;
 • nyilvános terjesztésű telefonkönyvből azon magánszemély előfizetők telefonszámait válogathatják le és hívhatják fel őket, akik hozzájárultak számuk közzétételéhez és előfizetői szerződésükben a közvetlen üzletszerzés, tájékoztatás, közvélemény- vagy piackutatás célját szolgáló megkeresések fogadását sem zárták ki;
 • ne alkalmazzanak, illetve ne adjanak olyan hívórendszer alkalmazására megbízást, amely a számgenerálás elvén alapszik, mert ennek használata jogellenes;
 • nyilvános telefonszámokat tartalmazó adatbázist hasznosító automatizált hívórendszert csak akkor alkalmazhatnak, ha az adatbázis kizárólag azoknak az előfizetőknek az aktuális adatait tartalmazza, akik az előfizetői szerződésükben hozzájárultak számuk közzétételéhez, valamint a marketing és tájékoztatás célú megkeresések fogadását sem zárták ki, illetve az automatikus hívások a szimpatizánsok által önként rendelkezésre bocsátott telefonszámok alapján bonyolódnak;
 • kizárólag azoknak a választópolgároknak küldhetnek e-mailt, akik korábban elektronikus levélcímüket önként a szervezet rendelkezésére bocsátották és kinyilvánították, hogy elektronikus úton is kapcsolatot kívánnak tartani a szervezettel;
 • kötelesek nyilvántartást vezetni azokról a személyekről, akik a szervezetnél hozzájáruló nyilatkozatot tettek és biztosítani, hogy a polgár személyes adatait módosíthassa, tiltó nyilatkozatát bármikor megtehesse, ennek érdekében tájékoztatást kell adni a szervezet kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségéről, elektronikus levélcíméről;
 • az országgyűlési és önkormányzati választásokat követően folytassanak egyeztetéseket az ajánlószelvényekkel kapcsolatos kérdések tisztázása érdekében, ezzel segítve a jogszabály-előkészítést.

Továbbá felkéri a jogalkotót, hogy:

Az ajánlás hatályos rendszerét váltsa fel olyan, személyes adatkezelést nem igénylő módszert lehetővé tevő jogi szabályozással, vagy olyan szabályozással, amely legalább az adatkezelések számának és a kezelt adatok mennyiségének csökkentését eredményezi.

Alkosson olyan törvényi szabályozást, amely lehetővé teszi az állampolgár számára annak megtiltását, hogy a jelöltek, jelölő szervezetek a kapcsolatfelvétel céljából lakcímadatait megkaphassák.

Az adatvédelmi biztos választási kampánnyal összefüggő adatkezelésekről szóló ajánlása elektronikusan olvasható, letölthető az Adatvédelmi Biztos hivatalos hanlapjáról