Fokozottabb fellépés a nőkkel szembeni erőszak ellen, apasági szabadság, egyenlő fizetés a nőknek és a férfiaknak – ezek a fő pontjai az EP által szerdán (2010. február 10.) megszavazott jelentésnek.

A képviselők többsége szerint – a fogamzásgátláshoz és az abortuszhoz való könnyű hozzáférésen keresztül – a nőknek lehetőséget kell biztosítani szexuális és reprodukciós jogaik gyakorlására.

A képviselők a jelentésben arra kérik a Bizottságot, javasoljon irányelvet a nőkkel szembeni erőszak összes formájának megelőzése, illetve leküzdése érdekében. A Parlament európai évet is szentelne az ügynek, és támogatja a spanyol elnökség elképzelését, hogy európai szintű védelmet és uniós telefonos segélyvonalat biztosítsanak az áldozatok számára.

A jelentés szerint a nők teljes fizikai és szexuális autonómiája a nőkkel szembeni erőszak elleni lépések előfeltétele. Az EP szükségesnek tartja, hogy „a nők rendelkezhessenek szexuális és reproduktív jogaik felett, többek között a fogamzásgátláshoz és a terhességmegszakításhoz való könnyű hozzáférés révén”. A Parlament „támogatja azokat az intézkedéseket, amelyek a nők szexuális és reproduktív egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítására, valamint a jogaikról és a rendelkezésükre álló szolgáltatásokról nyújtott hatékonyabb tájékoztatásra irányulnak”.

Eddig a 27-ből csak 16 EU-tagállam ratifikálta az Európa Tanács emberkereskedelem elleni egyezményét. A Parlament arra kéri a hiányzó államokat – így Magyarországot is –, hogy ezt pótolják.

Az EP elítéli, hogy a Bizottság a Parlament kérése ellenére sem terjesztett elő tervezetet a férfiak és nők egyenlő bérezéséről, ezért ennek késedelem nélküli pótlását kéri.

A képviselők mindezek mellett arra kérték a tagállamokat, hogy a jövőben két biztosjelöltet – egy nőt, egy férfit – nevezzenek meg, hogy az Európai Bizottság összetétele jobban tükrözhesse a nemek közötti arányokat.

Apasági szabadság

Az unió egyik irányelve rendelkezik az anyasági szabadságról, nincs viszont ilyen az apák által igénybe vehetőről. A képviselők felszólítják a Bizottságot, támogasson minden lépést az apasági szabadság európai szintű bevezetése érdekében. A Parlament szerint „a nők magasabb szintű munkaerő-piaci védelme és a sztereotípiákkal szembeni fellépés érdekében a szülési és apasági szabadságot össze kell kötni”.