A “sárga matricás” gépjárművek közlekedési korlátozásának felülvizsgálatát kezdeményezte Szabó Máté országgyűlési biztos, és javasolja a szmogriadó idején alkalmazható közlekedési korlátozások elhalasztását mindaddig, amíg Budapesten létrejön a megfelelő kapacitású közösségi közlekedési rendszer.

Az előzmény: egy négynapos szmogriadó, valamint az, hogy három év haladék után a Hungária körúton belül, öt év múlva az egész fővárosban tilos lesz a rosszabb környezetvédelmi besorolású járművek közlekedése az év egy jelentős időszakában.

Budapest főpolgármestere tavaly egy alkalommal elrendelte a szmogriadó riasztási fokozatát, ezzel együtt a személygépjárművek közlekedésének azonnali korlátozását a főváros területén. A riasztási fokozat négy napig volt érvényben. Mivel a korlátozás közvetlenül érintette a szabad mozgáshoz való jog érvényesülését, a biztos hivatalból vizsgálatot indított annak feltárására, hogy a lakosság miként volt, miként van felkészítve a szmogriadó következményeire és a tömegközlekedési közszolgáltatók miként tudják teljesíteni az ilyenkor megnövekvő szállítási igényeket. Több panaszos sérelmezte azt is, hogy Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete – bár bevezetését három évvel elhalasztották – az október 20. és március 8. közötti időszakban általánosan korlátozná a rosszabb környezetvédelmi besorolású, úgynevezett “sárga matricás” gépkocsik közlekedését a Hungária körúton belül. A panaszosok szerint a szabályozás sérti azok jogait, akik az adott területen laknak vagy ott a munkájukat végzik és a rendelet kihirdetése előtt vásárolták “sárga matricás” gépkocsijukat. Kifogásolták, hogy a rendelet naptári időszakhoz köti a tilalmat és nem veszi figyelembe a környezeti helyzet kedvező változását. Nehezményezték az alternatív megoldás nélküli, indokolatlanul hosszú korlátozást és szóvá tették, hogy a rendelet nem biztosít megfelelő felkészülési időt a sárga matricás gépjárművek tulajdonosainak.

A biztos abból indult ki, hogy az Alkotmány mindenki számára biztosítja a tulajdonhoz való jogot, aminek fontos részjogosultsága a használat joga. Gépjármű tulajdonjoga esetén a használat szükségszerű velejárója a közlekedésben való részvétel. A gépjármű-közlekedés korlátozása ezáltal a tulajdonos használati jogának korlátozását is jelenti.

A biztos álláspontja szerint nem egyeztethető össze az Alkotmány rendelkezéseivel a gépjármű-közlekedés és ezáltal a gépjárműhasználat tiltása önkormányzati rendelettel. A gépjármű-közlekedés, illetve használat korlátozása törvényi felhatalmazáson alapulhat csak, önkormányzati rendelet pedig pusztán ennek végrehajtási szabályait rögzítheti.

Meg kell különböztetni a “sárga matricás” járművek közlekedésének hónapokig tartó tilalmát és a szmogriadó idején bevezetett átmeneti, néhány napos közlekedési korlátozásokat. A riasztási fokozat idején alkalmazott közlekedési tilalom tekintetében az egészséges környezethez való jog biztosításának érdekében az ombudsman indokoltnak tartja, hogy az arra felhatalmazott döntéshozó (a főpolgármester) elrendelhessen környezeti állapotot javító intézkedéseket, korlátozásokat. A kérdés pusztán az, hogy az intézkedések alkalmazása során érvényesülnek-e az Alkotmányban rögzített alapvető jogok, különösen a szabad mozgáshoz, az élet védelméhez és emberi méltósághoz, a tulajdonhoz való jog, vagy a hátrányos megkülönböztetés tilalma. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa elengedhetetlen követelménynek tartja, hogy a gépjármű-közlekedés csökkentése ne akadályozza egyes alapvető intézmények, különösen oktatási, egészségügyi intézmények, közhivatalok, illetve munkahelyek megközelíthetőségét, vagy az állampolgári kötelezettségek teljesítését.

Az Alkotmányból nem vezethető le a személyautóval való közlekedés joga. Ki kell azonban azt is emelni, hogy a szmogriadó idején bevezetett átmeneti, néhány napos közlekedési korlátozások nem vethetők össze a “sárga matricás” járművek közlekedésének hónapokig tartó tilalmával.

A személyautó forgalom csökkentése csak úgy valósítható meg, ha az önkormányzat alternatív megoldásként megfelelő közösségi közlekedési rendszert működtet. A tömegközlekedési közszolgáltatók azonban Budapesten és környékén ma nem rendelkeznek érdemi többletkapacitással.

Az ombudsman álláspontja szerint az önkormányzat korlátozza az állampolgárok szabad mozgáshoz való jogát és ezzel visszásságot okoz, amennyiben szmogriadó esetén nem biztosít alternatív közlekedési lehetősége.

A biztos kezdeményezte Budapest Főváros főpolgármesterénél, hogy terjessze elő a szmogriadó rendelet olyan módosítását, amely megszünteti a “sárga matricás” gépjárművek tulajdonosainak tulajdonjogát korlátozó visszás helyzetet; tegye meg a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy Budapest és környéke közlekedési rendszerének szmogriadó esetén is legyen megfelelő szállítási kapacitása; dolgozzon ki ütemtervet, amely szerint korszerűbb és környezetkímélő járművekre lehet cserélni a Budapest Főváros tulajdonában lévő, a közösségi közlekedési közszolgáltatás nyújtásával megbízott BKV Zrt. rendkívül korszerűtlen és környezetszennyező autóbuszait.