A Fővárosi Közgyűlés hétfői, rendkívüli ülésén egy ellenszavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztásról szóló rendeletet. A több mint 216 milliárd forintos közös forrásból a kerületek összessége 117 milliárd forintban részesül.

A közgyűlés munkájának megkezdését – az eddigiektől eltérően – nem előzték meg politikai viták, a napirendet rövid idő alatt, egyszerű többséggel fogadták el a képviselők.

A forrásmegosztásról szóló rendelet elfogadását egyedüliként Riz Levente XVII. kerületi polgármester nem támogatta, mint mondta, azért, mert elégedetlenek az elosztás elveivel.

A fővárosi önkormányzati gazdaság egészét érintően 2009-ről 2010-re mintegy 1 milliárd forinttal növekedtek a megosztandó bevételek: a központi források több mint 600 millió forinttal csökkentek, míg a fővárosi saját források mintegy 1,6 milliárd forint növekedtek.

A több mint 216 milliárd forint közös forrásból a kerületek összessége 117 milliárd forintban részesül, amely csaknem 3 milliárd forinttal több, mint 2009-ben volt.

A főváros és a kerületek összessége közötti megosztási arány 2010. évi változása a 0,1 százalékot sem érte el, amely a Fővárosi Önkormányzat javára történt. Mindezek következtében 2010-ben a Fővárosi Önkormányzat 2009-hez képest mintegy 2 milliárd forinttal alacsonyabb részesedéssel számolhat. Ez évben a kerületek összessége 52,8 százalékban, a Fővárosi Önkormányzat 47,2 százalékban részesül a megosztott forrásokból.

A közgyűlés emellett arról is döntött, hogy kezdeményezik az iparűzési adó beszedésére vonatkozó törvény megváltoztatását annak érdekében, hogy az önkormányzatok még ebben az évben megkapják az őket megillető iparűzési adó kérdéses 10 százalékát.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) január végén hívta fel a figyelmet arra, hogy a főváros és a kerületek közötti forrásmegosztási törvény nincs összhangban a helyi önkormányzatokról szóló törvénnyel, ezért a szabályozás módosításának kezdeményezését javasolta Varga Zoltán önkormányzati miniszternek.