A választási kampány idején a kampánykiadványokat engedély és bejelentés nélkül lehet előállítani és terjeszteni, azonban azokon minden esetben szerepelnie kell az impresszumnak.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a kampány végéig a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül előállíthatnak és terjeszthetnek kampánykiadványokat. Ezekre a sajtóról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.

Az impresszum részletes szabályait a sajtótörvény és annak végrehajtási rendelete foglalja össze. A törvény szerint (ha a jogszabály eltérően nem rendelkezik) a sajtóterméken fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat (impresszum).

A végrehajtási rendelet felsorolja az impresszum kötelező adatait, amelyek a következők: a kiadó és a kiadásért felelős személy neve, a sokszorosító szerv megnevezése és a sokszorosításért felelő neve, a sokszorosítás helye, ideje, a megrendelés sorszáma, valamint a szerkesztésért felelő neve.

Vagyis a választási szórólapon és plakáton is fel kell tüntetni a szerkesztésre és a kiadásra vonatkozó legfontosabb adatokat, a választás tisztaságának megóvása, az esélyegyenlőség és a jóhiszemű és rendeltetésszerű joggyakorlás elvének érvényesüléséért.

Az Országos Választási Bizottság (OVB) már a mostani kampányban is megállapított ezzel kapcsolatos jogszabálysértést. A testület február 1-jei ülésén ugyanis megállapította, hogy két megyében és a fővárosban terjesztett szórólapokon nem tüntették fel az impresszumot. Az OVB ezért arról határozott, hogy – mivel az elkövető személyét nem tudták megállapítani – szabálysértési feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen.