Az elektronikus cégeljárási rendszer 2008. július 1-től történő bevezetése jelentősen leegyszerűsítette az ügyintézést, gyorsította és költségkímélővé tette az ügyvédek, ügyvédi irodák munkáját, viszont mind technológiai, mind pedig szakmai oldalról magas szintű felkészültséget igényelt a felhasználóktól. – Előadássorozat ügyvédeknek

Az Arconsult Kft. országos előadás- és oktatássorozatot indít, hogy támogatást nyújtson az ügyvédeknek és a vállalatok jogi képviselőinek az elektronikus archiválási kötelezettség teljesítéséhez szükséges technológiai és szakmai felkészülésben. A NetLock Kft. rendkívül hasznosnak ítéli az Arconsult kezdeményezését, hiszen az előadássorozat a minősített archiválási szolgáltatás mellett mélyebben foglakozik az alternatív lehetőségekkel, így azok számára is hasznos információkkal szolgál, akik az elektronikus cégeljárásban létrejövő állományok, akták, dossziék archiválását önmaguk szeretnék elvégezni.

Valós piaci alternatívák, költségcsökkentési lehetőségek

Az elektronikus cégeljárásban létrehozott elektronikus dokumentumok, cégiratok, .dosszie, .es3, és .et3, kiterjesztésű állományok jogszabályoknak megfelelő archiválása még ma sem mindig kézenfekvő egy átlagos informatikai tudással rendelkező számítógép-használó számára. Az e-cégeljárás kapcsán is jelentős ügyfélkörrel bíró NetLock Kft. ezért is üdvözli az Arconsult kezdeményezését, mert az archiválásra kötelezettek az eddigiekben igencsak egyoldalú tájékoztatást kaptak e kötelezettségükkel összefüggésben. Az országos előadássorozat fő célja az ügyvédek tájékoztatása az elektronikus archiválás szabályairól, technológiai és jogi alapjairól, illetve az archiválási kötelezettség teljesítésének valós alternatíváiról. Az előadássorozat első állomása a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében lesz 2010. március 3-án 14:00 órai kezdettel.

A NetLock szerint az Arconsult Kft. által szervezett előadások valóban hiánypótló előadások, hiszen a résztvevők teljes körű tájékoztatást kapnak többek között arról, hogy a jogszabályi előírások szerint mit és miért kell archiválni, illetve információt szerezhetnek arról is, hogy az elektronikus archiválás tekintetében milyen költséghatékony lehetőségek közül választhatnak. A piac ugyanis többszereplős és a minősített archiválási szolgáltató megbízása nem az egyedüli alternatíva az elektronikus archiválási kötelezettség jogszabályoknak megfelelő teljesítéséhez. Léteznek olyan megoldások is, amelyek azoknak nyújtanak segítséget, akik saját maguk kívánnak gyorsan és olcsón eleget tenni jogszabályi kötelezettségüknek.

A Budapesti Ügyvédi Kamara tanulmánya1 és a digitális archiválás szabályairól szóló 114/2007. (XII. 29.) GKM rendelet szerint az elektronikus iratokra vonatkozó megőrzési kötelezettségnek nem csak archiválási szolgáltató útján lehet eleget tenni. Nincsen akadálya annak sem, hogy a megőrzéssel kapcsolatos kötelezettségeket az ügyvéd saját maga teljesítsen, akár úgy is, hogy egyes részkötelezettségei vonatkozásában külső – nem minősített archiválási – szolgáltatót vesz igénybe.

„Az Arconsult kezdeményezése valóban mérföldkőnek tekinthető, hiszen az elmúlt időszakban mi is azt tapasztaltuk, hogy az elektronikus archiválásra kötelezettek nincsenek megfelelően tájékoztatva a lehetőségeikről és nem értesülnek a piaci archiválási megoldásokról, valós alternatívákról” – mondta Fényes Lóránd, a NetLock Kft. kereskedelmi igazgatója. „Bízunk abban, hogy a hamarosan induló előadásokon és oktatásokon részt vevő ügyvédek és jogi képviselők hasznos információkat szereznek, amelyek birtokában a jövőben még felkészültebben és nem utolsó sorban költséghatékonyan tehetnek eleget az elektronikus cégeljárással kapcsolatos archiválási kötelezettségeiknek” – tette hozzá Fényes Lóránd.

Az Arconsult Kft. – az elektronikus archiválás folyamatát és alternatíváit bemutató – országos előadássorozata 2010. március 3-án indul, az első előadás a Budapesti Ügyvédi Kamara dísztermében lesz 2010. március 3-án 14:00 órai kezdettel. A következő előadások számítógéppel felszerelt oktatótermekben történnek, többek között Győrben, Debrecenben, Székesfehérváron, Szegeden, illetve hamarosan további megyeszékhelyeken is.

Az előadások egyes helyszíneiről, konkrét időpontjairól és a jelentkezéssel kapcsolatban bővebb információt a www.arconsult.hu/archerbemutato weboldalon, illetve a (1) 225-8810 telefonszámon kaphat.