A Testület az ülésen Fazekas Sándort, az OIT tagját, a Pesti Központi Kerületi Bíróság elnökét választotta meg az új OIT elnökhelyettesévé.

A hivatalvezetői pályázatot azonban eredménytelennek minősítette a Tanács, mivel egyik jelölt sem kapta meg a szükséges számú szavazatot. A törvényes határidőig három pályamű érkezett, Handó Tündének, a Fővárosi Munkaügyi Bíróság elnökének, Várhegyi Évának, az OIT Hivatala főosztályvezető-helyettesének, hivatalba beosztott bírájának és Péntek Lászlónak, a Fővárosi Bíróság kollégiumvezető-helyettesének pályázata.

A megyei bíróságok cégbíróságainak ügyforgalmáról készített tájékoztatót a Testület egyhangúlag fogadta el. A beszámoló szerint a tavalyi évben a folyamatban lévő cégügyek száma (7187 db) mintegy negyven százalékkal csökkent a 2008-as évhez (11570 db) képest, és összességében elmondható, hogy a tavalyi évben először lett kevesebb a cégbírósági ügyforgalom. Míg 2008-ban az egy cégbíróra jutó ügyhátralék átlagosan 300 ügyet jelentett, ez a tavalyi évben huszonnégy százalékkal kevesebb, azaz átlagban 229 ügyet eredményezett. A cégbírósági ügyforgalom legnagyobb részét a változásbejegyzési kérelmek tették ki 2009-ben is. A cégbíróság kezdeményezése alapján a tavalyi évben törölt fantomcégek száma 2528 darab volt, tizenhárom százalékkal több, mint 2008-ban.

Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal (IRM) közös cégbírósági projektben vállalt fejlesztések egy részeként az idén megvalósulhat a cégbírósági, bírósági IT hálózatok összekapcsolása, a rendszerek kiterjesztése az ítélőtáblákra. A projekthez kapcsolódó eszközfejlesztések egy része az IRM 2009. évi költségvetési kerete terhére, nagyságrendileg 200 millió forintból valósul meg az év első félévében.

Tárgyalta az OIT a bíróságok hivatalos célú külföldi kiküldetése tárgyában készült előterjesztést és a hozzá kapcsolódó 2009. évi 2 számú szabályzat módosítását is. A külföldi kiküldetés költségeinek utólagos elszámolása tekintetében kiegészítésre került a szabályzat. Változás történt abban is, hogy a kiküldött hazaérkezését követően úti jelentést köteles készíteni 15 napon belül, valamint pontosításra kerültek az egyes a kiküldetéssel összefüggésben felhasználható nyomtatványok.

A testület tárgyalta az ingatlan-nyilvántartás adataihoz való hozzáférés tárgyában a bíróságokat és az OIT Hivatalát érintő rendkívül hátrányos jogszabályváltozásokat. A Tanács újfent felhívta a jogalkotó figyelmét, hogy elengedhetetlenül szükséges lenne az erre vonatkozó jogszabály módosítása.

A Testület meghallgatta a bírák és igazságügyi alkalmazottak 2009. évi írásbeli figyelmeztetéseiről, fegyelmi ügyeiről és a velük szemben indult szabálysértési és büntetőeljárásokról szóló tájékoztatót. A statisztika alapján elmondható, hogy az elmúlt évben a bírákkal szemben alkalmazott írásbeli figyelmeztetések száma 14-ről 16-ra nőtt 2008-hoz képest, az ellenük kezdeményezett fegyelmi eljárások száma azonban 19-ről 15-re csökkent. A bírák ellen büntetőeljárás 2009-ben nem indult, szabálysértés is csak kettő.

A bírósági épületek komplex akadálymentesítését ez év december 31-ig be kell fejezni. Ennek keretében hallgatta meg a Tanács az akadálymentesítés eredményességével kapcsolatos beszámolót, mely szintén az Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi Infrastruktúra és Közép-Magyarországi Operatív Program keretében négy fordulóban került meghirdetésre. Összességében elmondható, hogy országosan a bíróságok megújultak, alkalmazkodva a mozgásukban korlátozott emberek igényeihez és a jogszabályi előírásokhoz.

A Tanács megtárgyalta „A bírósági ügyforgalom 2009.évi főbb adatai” cimű tájékoztatást, amely szerint 2009. évben a bíróságokra 1 602 ezer ügy érkezett ( 3 ezerrel több az előző évinél ), ezen belül a peres ügyek száma növekedett 4,9 %-al. A befejezések száma 3,6 %-kal emelkedett , 1 620 666 volt, amely meghaladta az érkezések számát, ennek erdményeként az év végén folyamatban maradt ügyek száma – 311 040 – 2,3 %-al kisebb a korábbi évinél.

Az OIT elismeréssel támogatta az Amerikai Egyesült Államok Budapesti Nagykövetsége által Galajda Ágnesnek, a Fővárosi Bíróság tanácselnökének a Bírónők Nemzetközi Szervezete Magyar Tagozatának létrehozója részére adományozott Bátor Nő Díjat. A díjjal tanácselnök asszony kiemelkedő bátorságát, vezetői képességét, a magyar igazságszolgáltatás attitűdjének átalakítására, tett határozott elkötelezettségét, a családon belüli erőszak kérdésében tanúsított munkáját kívánják elismerni. A 2007-ben Condoleezza Rice, az akkori amerikai külügyminiszter által alapított díjat minden évben annak a nőnek ítélik oda, aki a szabadság, az igazságosság és a társadalmi béke megteremtése érdekében jelentős eredményt ért el, illetve a világ minden részén akadályokat legyőzve, sokszor az élete kockáztatásával küzd a nők jogaiért.

A Tanács szintén elismeréssel támogatta Cseh Attilának, a Csongrád Megyei Bíróság elnökhelyettesének, a bíróság sajtószóvivőjének a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője által nemzeti ünnepünk, március 15-e – a Szabad Sajtó Napja – alkalmából tárgyjutalomban történő részesítését. Cseh Attila szakmai tudásával és tapasztalatával, példaértékű munkájával évek óta nagymértékben segíti a rendőrségi kommunikációt és hozzájárul a rendőrség munkájának a lakossággal széles körben történő megismertetéséhez.