Paczolay Péter, az Alkotmánybíróság elnöke március 2-án felavatta a Döry Ferenc Törvényszobát a Magyar Országos Levéltár Bécsi kapu téri épületében.

A levéltár 1756. március 1-jei megalakulása óta folyamatosan, a jogszabályok által szabályozottan gyűjti a törvények hitelesített példányait. A most átadott törvényszobának azonban szimbolikus jelentősége is van: az ezeréves történelem valamennyi törvényét együtt, egy helyen őrzik majd ezután, korszerűbb körülmények között.

Avatási beszédében Paczolay Péter elmondta, hogy az Alkotmánybíróság 1989-es megalakulásakor az Aranybullát választották jelképnek az alkotmánybírák: II. András király aranypecsétjének másolatát viselik a talárjuk fölött. A jelképválasztás oka, hogy a jogtörténeti hagyományban az 1222. évi törvény szövegét tekintették az első írott magyar „alkotmánynak“, elsősorban azért, mert a királyi hatalom korlátozását, és – a középkori értelemben vett – szabadságjogok elismerését látták benne.

Az ünnepség alkalmat adott arra is, hogy az Alkotmánybíróság tagjai közelről tanulmányozhassák a középkori gyűjtemény eredeti okleveleit, jogi vonatkozású dokumentumait.