Az Országos Választási Bizottság (OVB) szerint nem megtévesztő, hogy Mesterházy Attila, az MSZP kormányfőjelöltje a baloldal miniszterelnök-jelöltjének nevezi magát.

A testület hétfői ülésén tárgyalta a kifogást, amelyet múlt csütörtökön már egyszer tárgyalt, de akkor – arra hivatkozva, hogy nem volt megjelölve az “észlelés” ideje – elutasította a kifogást.

A kifogást tevő megismételte beadványát, és abban most már megjelölte, mikor észlelte a szerinte jogsértő tartalmat, így az OVB érdemben tárgyalta a kifogást. A kifogásban azt sérelmezte, hogy Mesterházy Attila az MSZP világhálós oldalán a baloldal új miniszterelnök-jelöltjének mondja magát, miközben – szól a kifogás indoklása – ő csak az MSZP miniszterelnök-jelöltje, és a baloldalon az MSZP-n kívül “más pártok is vannak (például a Zöld Baloldal), amelyek a baloldalra sorolják magukat, és amelyeknek nem Mesterházy Attila a miniszterelnök-jelöltje”.

A testület hétfői ülésén Halmai Gábor elnökhelyettes kifejtette: szerinte a választás egyetlen alapelve sem sérül, mivel véleménynyilvánításról van szó. Álláspontja szerint minden pártnak joga van ideológiai irányzathoz sorolni magát, és ahhoz is joga van, hogy az adott ideológiai irányzaton belül egyedüli pártként tekintsen saját magára.

Szigeti Péter, a testület elnöke kifejtette: a jobb- és baloldal formális viszonymeghatározást jelent, amelynek centruma is állandóan változik.

A testület érdemi vizsgálat után egyhangúlag elutasította a kifogást azzal, hogy a sérelmezett, véleményt hordozó kifejezés nem tényállítás, így nem alkalmas megtévesztésre.

Közös egyéni jelölteket állító pártok nem állíthatnak önállóan területi listát

Azok a pártok, amelyek közösen állítottak jelölteket egy-egy adott megyében, nem állíthatnak önállóan területi listát ugyanott, ezt csak közösen tehetik meg.

A jelölőszervezetek (pártok) csak azokban a megyékben állíthatnak területi listát, ahol a választókerületek egynegyedében, de legalább két választókerületben egyéni jelöltet tudtak állítani. Az egyéni jelölt állításához 750 érvényes ajánlószelvény szükséges.

A jelöltállítás kérdésével hétfői ülésén foglalkozott az Országos Választási Bizottság Dávid Ibolya MDF-elnök állásfoglalás-kérésével kapcsolatban, ám az ügyben döntést nem hoztak.

Az MDF elnöke azért fordult az OVB-hez, mert az ajánlószelvények gyűjtésekor azt tapasztalták, hogy a választópolgárok az ajánlószelvényen gyakran pontatlanul jelölik meg a jelölt, vagy a jelölőszervezet elnevezését. Mint írta, több olyan esettel is találkoztak, amikor a választópolgár olyan körzetben is ráírta a szelvényre a másik jelölőszervezet elnevezését (például MDF-SZDSZ), ahol ilyen együttműködés nincs.

A választási eljárásról szóló törvény szerint közös jelöltet állítani csak olyan ajánlószelvények alapján lehet, amelyeken az adott közös jelöltet állító valamennyi jelölőszervezet neve fel van tüntetve.

Az OVB hétfői ülésén többen arról beszéltek: az egyéni választókerületekben állított közös jelöltek csak a közös területi lista állítását alapozzák meg, vagyis az egyes megyékben állított MDF-SZDSZ közös egyéni jelöltek alapján csak MDF-SZDSZ közös listát lehet állítani, arra nincs mód, hogy az MDF vagy az SZDSZ ezen közös jelöltek alapján állítson önállóan területi listát.

A www.valasztas.hu nem tartozik a választási törvény hatálya alá

Nem tartozik a választási eljárási törvény hatálya alá az Országos Választási Iroda internetes tájékoztató oldala – mondta ki hétfői ülésén az OVB.

Az OVB csütörtökön már tárgyalta a kifogást, amely szerint a www.valasztas.hu sajtófigyelő oldala egyoldalú, tendenciózus, “csak szocialista, illetve liberális befolyás alatt álló elektronikus lapokat szemléz, mellőzve a tartalmuk alapján a nemzeti radikális oldalhoz köthető weboldalakat”. A bizottság a kifogást akkor arra hivatkozva utasította el, hogy a beadványokban nem volt megjelölve az “észlelés” időpontja.

A kifogást benyújtó most megismételte beadványát, és abban már megjelölte az észlelés idejét, így az OVB érdemben foglalkozott a kifogással. Megállapította, hogy a választási iroda internetes tájékoztató oldala nem tartozik a választási eljárási törvény hatálya alá, így az OVB-nek nincs hatásköre a kérdésben.