2010. március 19-én tartotta soros ülését a Jogász Dékáni Kollégium, amely egyben ellátja a Magyar Rektori Konferencia Jogi és Igazgatási Bizottságának feladatait is. A jogászképzésre vonatkozóan a Kollégium állásfoglalást fogadott el a kétciklusú képzés kockázatairól valamint az egységes és osztatlan jogászképzés megőrzésének fontosságáról.

A Jogász Dékáni Kollégium állásfoglalása szerint a bolognai folyamatra vonatkozó európai tapasztalatok összességében számos területen kedvezőtlenek, és különösen megmutatkozik ez a jogászképzés tekintetében. A munkáltatók vonakodnak olyan jogászokat alkalmazni, akik csak a három éves képzés nyomán szerzett BA diplomával rendelkeznek. A Jogász Dékáni Kollégium rögzítette állásfoglalásában, hogy a kétciklusú képzésnek a jogászképzésre való kiterjesztése újabban ismét felmerült, ezért a Jogász Dékáni Kollégium az európai tendenciák figyelembevételével fontosnak tartja annak leszögezését, hogy az egységes, osztatlan mesterképzés működése a magyar felsőoktatás olyan fontos értéke, amelynek jövőbeli fenntartásához eminens minőségbiztosítási, és ezen keresztül fontos társadalmi és szakmai érdekek fűződnek.