A jogerős ítéletig – akár éveken át – nem kaphattak illetményt, felfüggesztették a szolgálati jogviszonyukat, de másutt nem vállalhattak munkát azok a rendőrök és tűzoltók, akik a velük szemben hozott fegyelmi határozat után a munkaügyi bírósághoz fordultak. Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa, Szabó Máté szerint a rendvédelmi szervek eljárásukban nem a törvénynek megfelelően cselekedtek.

Eredeti munkakörükben nem foglalkoztathatók, de a bíróság ítéletéig másik munkahelyen sem tudnak elhelyezkedni. Szünetel a társadalombiztosítási jogviszonyuk és amennyiben a bíróság elutasítja a keresetüket, az eljárás előre kiszámíthatatlan időtartama alatt nyugdíjra jogosító szolgálati időt sem szerezhetnek. Ugyanakkor viszont nem jutnak hozzá a munkanélkülieket megillető ellátásokhoz, mivel a jogviszonyuk jogerősen nem szűnt meg. Teljesen ellátatlanná és kiszolgáltatottá válnak, nem képesek a családjuk és maguk megélhetéséről gondoskodni. Szabó Máté ombudsman rendőrök és tűzoltók panaszai nyomán vizsgálatot indított, tájékoztatást kért Budapest rendőrfőkapitányától, a fővárosi tűzoltóság vezetőjétől, valamint az igazságügyi és rendészeti minisztertől.

A BRFK és a tűzoltóság vezetője arról tájékoztatta az ombudsmant, hogy ilyen panaszok az állománytól nem érkeztek, ezért nem kezdeményezték a jogszabály módosítását.

Az igazságügyi és rendészeti miniszter csak több mint fél év után, akkor is sürgetésre válaszolt. Levelében arról tájékoztatta a biztost, hogy a vitatott szabályozási struktúra a hatályos Munka Törvénykönyvét megelőző szabályozási rendszerből ered és nemcsak a hivatásos szolgálati jogviszonyban állókra, hanem a közszférában foglalkoztatott más munkavállalókra – köztisztviselőkre, ügyészekre – is kiterjed. Annak érdekében azonban, hogy enyhítsék “az érintett személyek életkörülményeiben okozott sérelmek súlyát”, 2010. január elsejétől módosították a jogszabályt – írta a miniszter. A módosítás következtében a szolgálati viszony felfüggesztését már a jogerős bírósági ítélet meghozatala előtt, a másodfokú döntést követő 30 napon belül meg kell szüntetni.

Az ombudsmani vizsgálat azonban feltárta azt is, hogy a rendvédelmi szervek nem tettek eleget ennek a törvényi kötelezettségüknek. A biztoshoz forduló panaszosok jogviszonyának felfüggesztését a jogszabály életbe lépését követő 90 nap után, március végéig sem szüntették meg, pedig egyikük esetében tavaly novemberben már jogerős bírósági döntés is született. Ezzel a mulasztással a hivatásos szervek a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog sérelmét idézték elő.

A biztos felkérte a miniszterelnöki hivatalt vezető minisztert, utasítsa az érintett szerveket arra, hogy a törvénymódosításnak megfelelően haladéktalanul intézkedjenek a felfüggesztések megszüntetéséről. Az ombudsman javasolta annak megfontolását, hogy a szabályozás pontosítására létrehozzanak egy tárcaközi ad-hoc bizottságot.