Az Eötvös Károly Intézet kutatásai az elmúlt években többször vizsgálták igazságszolgáltatás és a nyilvánosság kapcsolatát. Az igazságszolgáltatás nyilvánosságát a jogi környezet mellett a társadalmi és a technológiai változások is folyamatosan befolyásolják, a bíróságok számára pedig nehéz feladat a változó körülmények között megbirkózni a nyilvánosság támasztotta problémákkal.

Az Eötvös Károly Intézet a napokban nyilvánosságra hozott, szociológiai kutatásokon is alapuló vizsgálatának összegző tanulmánya az igazságszolgáltatás hatékonyabb működése érdekében több javaslatot is megfogalmaz.

Az Eötvös Károly Intézet szerint az igazságszolgáltatás nyilvánosságában bármely elem elmozdítása, megváltoztatása a nyilvánosság és a működés egészére kihat. A szabályozásnak különös figyelemmel kell lennie a nyilvánosság eszközeinek egymáshoz való viszonyára.

Az Intézet szükségesnek tartja az igazságszolgáltatási tájékoztatásról szóló egységes törvényi szabályozás megalkotását, amely a szervezet egészét és a nyilvánosság minden eszközét lefedné, egyúttal növelné az igazságszolgáltatás átláthatóságát is, valamint megszűntetné az eljárási törvényekben ma meglévő indokolatlan eltéréseket is.

A tárgyalásokon a hang- és képfelvételek készíthetősége különösen fontos, mert a huszonegyedik századi médiafogyasztó közönség sokkal fogékonyabb a képi megfogalmazás iránt, mint a korábbi korok publikuma.

Az EKINT kutatása arra hívta fel a figyelmet, hogy vannak olyan esetek, amikor a bírók úgy érzékelik, hogy munkájukat zavarja a hang- és képfelvételeket készítő sajtó jelenléte, mégis kevéssé alkalmazzák felvételkészítés zavaró hatásainak elkerülésére rendelkezésre álló szabályokat. A ma még hiányzó legjobb jogszabályi háttér mellett sem tud megfelelően működni a nyilvánosság, ha bírói kar fenyegetésként értékeli és érzi a nyilvánosság jelenlétét. A tárgyalás rendjét a sajtónak tiszteletben kell tartania. Az Eötvös Károly Intézet a megoldást mindazonáltal nem a tárgyaláson a felvételkészítést korlátozásában, hanem a bírák ezirányú képzésében és a tárgyalás rendjét biztosító szabályok megfelelő alkalmazásában látja.

Az Intézet álláspontja szerint a bíróságoknak a nyilvánosság tekintetében a korábbi gyakorlathoz képest kezdeményezőbben lenne indokolt fellépniük, azaz nem elszenvedni kell a nyilvánosságot, hanem élni vele.

‘Az igazságszolgáltatás nyilvánossága, különös tekintettel a bírósági tárgyalások nyilvánosságára’ című EKINT tanulmány letölthető az Intézet honlapjáról