A kormányzati átadás-átvétel eljárási folyamatának, érdemi tartalmának meghatározása érdekében törvényjavaslatot nyújt be Navracsics Tibor, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője az új Országgyűlés megalakulását követően.

A fideszes politikus Bajnai Gordon miniszterelnöknek címzett nyílt levelében, az olvasható: törvényben indokolt rögzíteni, hogy az új és a leköszönő miniszterelnök, valamint az egyes miniszterek és szervezeti vezetők milyen formában, tartalommal és nyilatkozatok mellett adják át tisztségüket, mutatják be tevékenységüket.

Navracsics Tibor szerint az államháztartásról szóló törvényben leírt tájékoztatás sem tárgykörében, sem részletezettségében, sem hatályosságában nem ad elégséges információt, azaz semmilyen formában nem váltja ki a tényfeltárást, ami a kormányzati munka felelős megkezdésének egyik legfontosabb feltétele.

A fideszes képviselő arra is felhívta a kormányfő figyelmét, hogy “az átadás-átvételi feladatok maradéktalan elvégzése természetesen az érintetteket egyéb, jogszabályból fakadó és – adott esetben – tisztségüktől történő megválást követően is terhelő kötelezettségektől és felelősségtől nem mentesíti”.

A frakcióvezető emlékeztet arra, hogy az országgyűlési választások második fordulójának eredménye alapján várhatóan a Fidesz-KDNP alakít kormányt, és annak érdekében nyújtja be az előterjesztést, hogy az új kabinet megalakulását követő átadás-átvételt, illetve a kormányzati működés tényleges állapotát, valamint az ezzel összefüggő személyi felelősséget eredményesen rögzíteni tudják.

Annak érdekében, hogy az érintett közigazgatási szervezeti egységek fel tudjanak készülni ezen feladat végrehajtására, Navracsics Tibor felhívta Bajnai Gordon figyelmét arra: az átadás-átvétel során a teljesség igényével és a jogszabályban elvárt részletességgel kell feltárnia és erről ekként nyilatkoznia, illetve intézkednie az ügyvezető miniszterelnöknek, a minisztereknek, valamint a nem miniszteri irányítás alá tartozó központi közigazgatási szervek vezetőinek, azaz az átadóknak a feladat- és hatáskörükbe tartozó 12 tárgykörről.

Navracsics Tibor közölte: az átadóknak tájékoztatni kellene az állami feladatok végrehajtásának állásáról, különös figyelemmel a vonatkozó ágazati jogszabályokra; az irányított szervezet jogszerű működését biztosító, leíró okiratok, szabályzatok eredeti, illetőleg hitelesített példányainak átadásáról; az átadás-átvétel napján hatályos, illetve ezt követően hatályba lépő kötelezettségvállalásokról (különös tekintettel a hosszú távú kötelezettségvállalásokra és a PPP-konstrukció keretén belül megvalósult beruházásokra) és egyéb kötelezettséget alapító intézkedésekről (beleértve a pályázatokat, ígérvényeket, szándéknyilatkozatokat), a megfelelő kimutatások átadásával.

A frakcióvezető szerint az átadás-átvételről szóló törvény hatálya alá tartoznának továbbá az irányított szervezet tervezési feladatkörébe tartozó európai uniós társfinanszírozású projektek helyzete; az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, az átadó vagy jogelődje által tett igény- vagy joglemondások, és elismerések; az átadás-átvétel napján hatályos, illetve később hatályba lépő, harmadik személlyel szemben fennálló, adott esetben nem törvényi rendelkezésen alapuló, de érvényesíthető bármilyen jogosultság, igény.

Az átadás-átvételi jogszabály ugyancsak érintené a vitatott, adott esetben per vagy más vitarendezési eljárás tárgyává tett kérdéseket, az azokkal kapcsolatos álláspontot és annak indokait, külön kiemelve az európai uniós programokkal kapcsolatos szerződéseket és vitás kérdéseket; az irányított, illetve felügyelt intézmény-rendszer, valamint a háttérintézmények költségvetési, vagyoni, személyi, igazgatási és szakmai helyzetét, a megfelelő kimutatások átadásával.

Tájékoztatni kellene az igazgatási működéssel összefüggő, meghatározott okiratok, nyilvántartások, adatok és alkalmazások állapotáról, állásáról és az akadálytalan hozzáférés biztosításáról, kitérve mind a papír alapú, mind az elektronikus úton vezetett nyilvántartásokra; az eszköz- és vagyonleltárról; a felügyelt háttérintézmények, vállalkozások, közalapítványok helyzetéről; minden olyan körülmény, veszély, illetve lehetőség számbavételéről, amely az adott szerv, szakterület működését érdemben befolyásolhatja.

A törvényjavaslat rendelkezni fog arról, hogy az új kormányzati szerkezetnek megfelelően az egyes átadóknak szakterületek szerint kinek, milyen határidővel és formában kell a fentiek szerint előkészített átadás-átvételi tájékoztató dokumentációt átadniuk, valamint miképpen kell az eredményes és hatékony átvétel érdekében közreműködniük – olvasható Navracsics Tibor Bajnai Gordonnak címzett levelében.

A Fidesz frakcióvezetője utalt arra, hogy az államháztartási törvény vonatkozó rendelkezése nem váltja ki ezt a tényfeltárást. A jogszabály azt tartalmazza: az országgyűlési képviselők általános választása első fordulója magyarországi szavazása előtt az államháztartás egészének tekintetében az államháztartásért felelős miniszter, a miniszterek, illetve a nem miniszter irányítása alá tartozó szervek vezetői saját feladatkörük tekintetében részletes jelentést tesznek közzé az államháztartás vagyoni és pénzügyi helyzetéről és az Országgyűlés megalakulását követő időszakban keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről.