Az Európai Bizottság április 29-én nyilvánosságra hozott Eurobarométer felmérése szerint az európaiak elsöprő többsége üdvösnek tartaná a radioaktív hulladékkezelés európai szintű szabályozását. A radioaktív hulladékok biztonsági kockázatai felett érzett aggodalomban egyaránt osztoznak azok az országok, amelyekben működnek nukleáris létesítmények, és azok, amelyekben nem használnak nukleáris energiát.

Günther Oettinger, az energiaügyekért felelős európai biztos így nyilatkozott: „Az emberek aggodalma egész Európában közös, akár működik az országukban atomerőmű, akár nem. Aggályaikat komolyan kell vennünk, gondoskodva arról, hogy a radioaktív hulladékok elhelyezése biztonságos legyen mind az emberekre, mind pedig a környezetre nézve.”

A radioaktív hulladékok kezelése

„Az európaiak és a nukleáris biztonság” címmel készített Eurobarométer különjelentés szerint az európai polgárok 82%-a, azaz nagy többsége gondolja úgy, hogy a radioaktív hulladékok kezelését EU-szinten kellene szabályozni. Ez a vélekedés rendkívül egységes az egész Európai Unióban: csaknem osztatlan Cipruson (93%), Magyarországon (90%), Hollandiában (90%) és Szlovéniában (90%). Még a skála másik végén is, azokban az országokban, ahol a legkevesebben osztják ezt a nézőpontot, egyértelmű a többség (Ausztria 59%, Egyesült Királyság 60%, Málta 62%).

A nukleáris létesítmények biztonsága

Bár a polgárok a nukleáris anyagok nem megfelelő felhasználását és a terrorizmust szintén aggályosnak tartják, 59%-uk szerint a nukleáris létesítményeket lehetséges biztonságos módon üzemeltetni. A 2006-os felmérés adataihoz viszonyítva az EU átlag ebben a tekintetben változatlan maradt, nemzeti szinten azonban jelentős változások tapasztalhatók: 14 országban nőtt a fenti állítással egyetértők aránya, a leginkább szembetűnő módon Írországban (+11), Lengyelországban és Luxemburgban (+9), valamint Máltán éppúgy, mint Észtországban és Olaszországban (+6). Csökkent viszont ez az arány Bulgáriában (–9), Németországban (–7), Franciaországban és Romániában (–5).

Előzmények

A tagállamok maguk döntenek arról, hogy használnak-e nukleáris energiát, vagy sem. Jelenleg a 27 EU tagállamból 15 működtet atomerőművet, a legveszélyesebb kategóriába tartozó radioaktív hulladékok számára azonban alig néhány végleges lerakóhely található. 2010 második felében az Európai Bizottság javaslatot fog tenni a radioaktív hulladékkezelés európai szabályozására, amelyről jelenleg is nyilvános konzultáció folyik. Bár az Európai Bizottság teljes mértékben tiszteletben tartja, hogy az energiaszerkezet meghatározása tagállami hatáskörbe tartozik, az EU elkötelezett a nukleáris biztonság és a radioaktív hulladékkezelés eddigi legfejlettebb EU keretszabályozásának megalkotása mellett. Az EU szintű alapvető biztonsági sztenderdek megalkotásának közösségi lehetőségét maga az Euratom Egyezmény teremtette meg.

A teljes jelentés elérhető a következő címen:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/safety/safety_en.htm

Nyilvános konzultáció:

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/consultations/2010_05_31_fuel_waste_en.htm

IP/09/1039 (2009/06/25): Az Európai Unió kötelező erejű keretrendszere a nukleáris biztonság vonatkozásában

A radioaktív hulladékok és a kiégett fűtőelemek szállításának felügyeletéről és ellenőrzéséről szóló, 2006. november 20-i 2006/117/Euratom tanácsi irányelv

DG ENERGY honlapja: A nukleáris energia és a hulladékgazdálkodás

http://ec.europa.eu/energy/nuclear/index_en.htm