A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége üdvözli, hogy az új Országgyűlésben már nem csak eseti fogyasztóvédelmi bizottság fog működni, hanem állandó testület foglalkozik majd a fogyasztóvédelemmel.

A közeljövőben megalakuló új Országgyűlés tagjai között zajló egyeztetési tárgyalások eredményeként immáron biztossá vehető, hogy az eddig csak eseti jelleggel működő fogyasztóvédelmi bizottságot egy állandó testület váltja fel. A FEOSZ örömmel nyugtázta a hírt, ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy sok munka és kihívás vár a jövőben a bizottság képviselőire, tekintettel arra, hogy az elmúlt időszak fogyasztóvédelmi politikája rendkívüli mértékben rossz hatással volt a hazai fogyasztóvédelemre.

Így többek között alaposan át kell gondolni a fogyasztóvédelmi politika szereplőinek szerepét és jövőbeni feladatait. El kell választani a hatósági és a civil fogyasztóvédelmi munkát, melyet teljes mértékben új alapokra kell helyezni. Be kell vonni a vállalkozásokat a fogyasztóvédelmi politika alakításába – emeli ki a Szövetség közleményében.

Feltétlenül szükséges, hogy a fogyasztóvédelem szereplői hatékonyan lássák el feladataikat, ehhez azonban feladataik egyértelmű szétválasztása és tisztázása kell. A FEOSZ áláspontja szerint mindez a mai napig nem így történt, így miközben az egyes feladatok összemosódtak, hatékony érdekvédelem aligha valósult meg. Elég csak a többszáz ezer kiszolgáltatott helyzetben lévő hitelfelvevőkre gondolni.

A civil szervezetek működését nagy mértékben befolyásoló pályázati rendszer átalakítása is indokolt, objektív és mérhető szempontok szerinti és nem uram-bátyám osztogatásos (közös tanácsadási irodák látszatának fenntartásával) elv alapján történő pályázati kiírásokra és döntésekre van szükség. – hangsúlyozza a Szövetség. Elengedhetetlen továbbá egy új szerkezetű és szerepű Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozása is.

Erősíteni kell továbbá a békéltető testületeket, azok – és egyben a fogyasztók védelmének – hatékonysága céljából, és meg kell szüntetni azt a tűrhetetlen állapotot, amely a testületek finanszírozását érinti, ezen időszakban ugyanis a kereskedelmi és iparkamarák voltak azok, amelyek hónapokon keresztül megelőlegezték a működéshez szükséges összegeket az állam helyett – álla a FEOSZ közleményében.

Kiemelt figyelmet kell fordítani a jövőben az oktatásra és a tájékoztatásra – emeli ki a Szövetség. Feltétlenül fontos a jövőben a prevenció is, hogy ne csak a jogviták felmerülésekor forduljanak a fogyasztók az egyes szervezetekhez, hanem azt megelőzően is tájékozódjanak és legyenek felvilágosítva jogaikról, lehetőségeikről. Emelni kell ugyanakkor a tanácsadás szerepének a hatékonyságát is. Mind az állami, mind a civil fogyasztóvédelem szereplőinek a múltban berögzült rossz hagyományokkal való szakítása szükséges ahhoz, hogy az egyes fogyasztók ne érezzék úgy, hogy a fogyasztóvédelem szereplői csak labdáznak velük. Ehhez szükséges a hatósági rendszer átalakításakor a hatósági tájékoztatás szerepének növelése, a piacfelügyeleti munka hatékonyabbá tétele, és a ténylegesen működő és tevékenykedő civil fogyasztóvédelmi szervezetek fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott feladatainak egyértelmű és kiszámítható támogatása.