Egyhangúlag hozott határozatban utasította el az Alkotmánybíróság (AB) az ombudsman indítványát, amelyben Szabó Máté az adózás rendjéről szóló törvény vagyonosodási vizsgálatra vonatkozó szabályozását támadta – közölte Sereg András, az AB sajtófőnöke hétfőn.

Az alkotmánybírák rámutattak: a vagyonosodási eljárásban hozott adóhatósági határozat ellen lehetőség van a közigazgatás rendszerén belül a fellebbezésre, majd ezt követően a határozat bírósági felülvizsgálata is kérhető. A határozat indokolása szerint nem alkotmányossági kérdés, hogy a közigazgatási eljárás során a jogalkotó milyen bizonyítási rendet látott jónak bevezetni, amennyiben az alkotmányos jogok érvényesülése biztosított. Az Ab szerint a támadott rendelkezésből az sem következik, hogy az adóhatóság általános vagyonnyilatkozat tételére kötelezhetné az adózókat – olvasható a közleményben.

Az adóhatóság a vagyongyarapodási vizsgálat keretében pusztán tájékoztatási kötelezettségét gyakorolja – tartalmazza a határozat indokolása -, és egyben lehetőséget ad az adózónak arra, hogy nyilatkozattételi jogosultságát már előre, az adóhatóságot érdeklő kérdésekre koncentráltan gyakorolhassa.

Mindezek miatt az Ab elutasította azt az indítványi elemet is, amely szerint az Alkotmányba ütközne az adóhatóság által alkalmazott kérdőívre vonatkozó tisztázatlan szabályozási helyzet – írta az AB sajtófőnöke.

A Magyar Nemzetben múlt pénteken jelent meg, hogy bár az Országgyűlés két évvel ezelőtt felkérte az akkori kabinetet egy olyan végrehajtható törvény kimunkálására, amely elrendeli a leköszönő kormánytagok vagyonosodási vizsgálatát, a jogszabály sem a Gyurcsány-, sem a Bajnai-érában nem készült el. A napilap szerint, míg az elmúlt három évben több mint húszezer ember ellen indított vagyonosodási vizsgálatot az adóhatóság, a most távozó miniszterek és a miniszterelnök megússza az efféle ellenőrzést.

Az Országgyűlés 2008 márciusában fogadta el azt a jogszabályt, amely egyebek mellett kimondja, hogy az Állami Számvevőszék köteles az államtitkárok, a kormánytagok és a miniszterelnök, valamint a velük egy háztartásban élő hozzátartozók vagyongyarapodását megvizsgálni. A paragrafus rögzítette azt is, hogy az ellenőrzéseket a tisztség megszűnése után haladéktalanul meg kell indítani.

A lap azt írta: az ÁSZ szerint a törvény végrehajthatatlan. Somogyvári István, az ÁSZ egyik főtitkárhelyettese a Magyar Nemzetnek azt nyilatkozta: a számvevőszék nem folytathat le az adózás rendjéről szóló törvény szerinti vagyonosodási vizsgálatot, adóhiányt nem állapíthat meg, szankciókat nem szabhat ki. A számvevőszék ugyanis nem hatóság, döntéseit sem a bíróságon, sem máshol nem támadhatják meg. Ráadásul az ÁSZ nem is kérheti be az adóbevallásokat, csupán a vagyonnyilatkozatokhoz férhet hozzá, ám a két dokumentum között jelentős különbség van.