A balassagyarmati börtönben 70 önkéntes fogvatartott újította fel a börtönkápolnát. A bűnelkövetők részt vettek a freskók megtervezésében, a szimbolika és az üzeneteik képi és figurális megalkotásában.

Közülük ketten már – a projektben együttműködő – civil szervezetet „külső” munkáin dolgoznak. A projekt pilotprogramként indult, de szerencsére rendkívüli érdeklődés övezte a kulturális örökségvédelemmel foglalkozó szakma részéről, elindult a díszítőfestészet akkreditációjáért folyó munka, hallgatók kapcsolódtak a börtönbeli munkákba, Márianosztrán pedig folytatódik a program.

Helyreállító igazságszolgáltatás

A büntetés-végrehajtás „Felelősen, felkészülten” stratégiai programjának egyik sarkalatos pontja a resztoratív igazságszolgáltatás módszertanának beemelése a napi gyakorlatba. A helyreállító igazságszolgáltatás módszerei alkalmazásának egyik feltétele, hogy az elkövető felelősséget vállaljon cselekedeteiért. A bűntudat mutatja, hogy még nincs minden veszve, nem egy megátalkodott gonosztevőről van szó. Türelemmel, párbeszéddel szép lassan a „rossz” emberek is képesek kinyílni és a fény felé fordulni. Türelemmel, párbeszéddel szép lassan ezek az emberek is képesek kinyílni és a fény felé fordulni.

A módszer alkalmazásának előnyei

A freskófestés, mint tevékenység a büntetés-végrehajtási intézeten belül azért különleges, mert így amellett, hogy a fogvatartottaknak lehetőségük nyílik egy művészeti ág kipróbálására, ugyanakkor egy a képzőművészetre épülő, egyedülálló közösségfejlesztő terápiában is részesülhetnek.

A freskófestés a művészi önkifejezésnek egyik nagyszerű eszköze, amely az elítélteket is gondolataik kifejezésére ösztönzi, és lehetővé teszi önismeretük, problémamegoldó készségük, kreativitásuk növekedését. Ezenkívül az egész folyamatot végigkísérő csoportmunkában megvalósuló közösségi munka és alkotás fejleszti az alkalmazkodó, kooperációs és kommunikációs készséget, amelyek megkönnyíthetik a fogvatartottak közösségi életben való részvételét. A módszer által a kompetenciák nemcsak közösségi szinten bővülnek, hanem a vizuális és más kreatív művészi eszközök alkalmazásával egyéni szinten is, így minden résztvevőnek fejlődik a manuális készsége, az esztétikai érzéke és a kifejezőkészsége.

A projektről részletesebben olvashat az Országos Bűnmegelőzési Bizottság hivatalos honlapján