A jogállamiság elvét és a tisztességes eljáráshoz való jogot sértette a parkolási társaság azzal, hogy az egyedi körülmények mérlegelése alapján nem tekintett el pótdíjkövetelésétől és internetes oldalán félrevezető tájékoztatást ad ügyfeleinek – állapította meg az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Az autója szélvédője mögé helyezett parkolójegy valószínűleg az ajtó becsukásakor lefordult, amit a tulajdonos nem vett észre. Visszaérkezve pótdíjfizetési felszólítást talált a szélvédőn. Megváltott parkolójegyét bemutatta a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. (BOP) ügyfélszolgálatán, de ott a panaszát elutasították – ezután fordult az állampolgári jogok biztosához.

Szabó Máté ombudsman szerint azzal, hogy a pótdíjazás időpontjában hatályos fővárosi közgyűlési rendelet nem szabályozta az utólagos bemutatást, kifejezetten nem is tiltotta azt. Az Alkotmány és a Polgári Törvénykönyv deklarálja a tisztességes eljáráshoz való jogot, a Ptk. a jóhiszeműséget is említi. A belőlük következő általános jellegű követelmények a parkolási társaságok eljárására is vonatkoznak. Ennek alapján pedig a parkolási társaságok nem zárkózhatnak el attól, hogy méltányosságból elengedjék, vagy mérsékeljék a pótdíjat.

Az ombudsman a kifejtette, hogy a parkolási társaságnak a panasz kivizsgálását követően – az Alkotmány és a Ptk. idézett jogelvei szellemében – méltányosságból el kellett volna tekintenie a követelésétől.

A biztos ezek után a BOP honlapján megnyitotta a Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) rovatot is. Az ott szereplő tájékoztatással kapcsolatban megállapította, hogy az félrevezető, azt a látszatot kelti, hogy nincs lehetőség a parkolójegy utólagos bemutatására. A GYIK funkciója éppen az, hogy összegyűjti a leggyakrabban előforduló eseteket, problémákat és ezáltal gyors tájékoztatást ad az ügyfeleknek.

Az ombudsman a fentiek alapján arra kérte a BOP ügyvezetőjét, hogy mivel az eljárását szabályozó rendelet a méltányosság gyakorlásának lehetőségét nem zárta ki, gondoskodjon a panaszos által befizetett összeg visszatérítéséről és az internetes oldalon olvasható tájékoztatást a hatályos rendeletnek megfelelően, haladéktalanul változtassa meg.