A helyi választási irodák elkezdték postázni a települési kisebbségi választással kapcsolatos tudnivalókat tartalmazó leveleket; május 31-éig minden választópolgárnak meg kell kapnia a kisebbségi választói jegyzékbe való felvételhez szükséges, a tájékoztatóhoz mellékelt nyomtatványt.

A választási eljárásról szóló törvény szerint a választás évében a helyi választási iroda május 31-ig levélben tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkező, október 1-jéig nagykorúvá váló magyar állampolgárokat a kisebbségi választói jegyzékbe felvétellel kapcsolatos tudnivalókról, és megküldi nekik a formanyomtatványt a választói jegyzékbe vételhez.

Amennyiben a választó a 13 kisebbséghez (bolgár, cigány, görög, horvát, lengyel, német, örmény, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén vagy ukrán) tartozik, 2010 őszén részt vehet a települési kisebbségi önkormányzati választáson.
A szavazást egy napon tartják a helyi önkormányzati képviselők választásával.

A települési kisebbségi önkormányzati választáson csak az szavazhat, aki a 13 kisebbség egyikéhez tartozik, a kisebbséghez tartozását nyilatkozattal vállalja, nagykorú vagy október 1-jéig nagykorúvá válik, továbbá a helyi önkormányzati képviselők választásán választójoggal rendelkezik és szerepel a kisebbségi választói jegyzékben. (A jelölteknek is ezeknek a feltételeknek kell megfelelniük).

A felvételt a kisebbségi választói jegyzékbe július 15-én 16 óráig lehet kérni a választópolgár lakóhelye szerint település jegyzőjétől a tájékoztató levélhez küldött formanyomtatványon. A kérelmet a polgármesteri hivatal épületében elhelyezett gyűjtőládába lehet bedobni, vagy levélben megküldeni a jegyzőnek (de a levélnek is meg kell érkeznie július 15-ig).

A választópolgár csak egy kisebbségi választói jegyzékbe kérheti felvételét, ha több jegyzékbe veteti fel magát, valamennyi érvénytelen lesz.

A jegyzőnek július 15-éig kell döntenie a kisebbségi választói jegyzékbe vételről. A jegyző mindenkit felvesz a jegyzékbe, aki az előírt feltételeket teljesíti. Amennyiben a jegyző megtagadja a választói jegyzékbe vételt, erről az állampolgárt haladéktalanul értesíti, aki a határozat kézhezvételétől számított 3 napon belül kifogást nyújthat be a helyi jegyzőhöz. Ha a jegyző a kifogásnak nem ad helyt, akkor azt a beérkezést követő napon automatikusan megküldi a helyi bíróságnak, a fővárosban a Pesti Központi Kerületi Bíróságnak.

A kisebbségi önkormányzati választást akkor tűzi ki a helyi választási bizottság, ha a településen adott kisebbség választói jegyzékében szereplő kisebbségi választópolgárok száma a választás kitűzésének napján eléri a 30-at. A választás megtartását nem akadályozza, ha a kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgárok száma a választás kitűzését követően 30 alá csökken.

Jelöltet csak olyan társadalmi szervezet állíthat, amelynek a választás évét megelőző legalább 3 éve alapszabályban rögzített célja az adott kisebbség képviselete; független jelöltek indulására a törvény nem biztosít lehetőséget.

Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő választópolgár lehet, de a választópolgár a lakóhelyétől függetlenül bármelyik településen jelölhető. A lakóhelyétől eltérő településen jelöltként történő nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem tartanak települési kisebbségi önkormányzati választást.

A jelöltnek nyilatkoznia kell arról, hogy vállalja az adott kisebbség képviseletét, ismeri az adott kisebbségi közösség nyelvét, kultúráját és hagyományait, és arról is, hogy korábban volt-e más kisebbség kisebbségi önkormányzatának tagja vagy tisztségviselője. A jelölt ezen nyilatkozata nyilvános, azt bárki megismerheti.

A szavazást településenként erre a célra létrehozott, önálló szavazókörben (illetve, ahol szükséges, szavazókörökben) tartják, amelynek címéről a jegyző értesítőt küld. A szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltjét feltüntetik, kisorsolt sorrendben. A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 5 tagú, ezért szavazni legfeljebb 5 jelöltre lehet. Képviselők a legtöbb szavazatot kapó jelöltek lesznek.

A kisebbségi választási eljárásban a kisebbségi választói jegyzék – a számadatok kivételével – nem nyilvános, mivel személyes és különleges adatokat tartalmaz. A kisebbségi választói jegyzékbe csak a választási iroda, a választási bizottság és a bíróság tekinthet be, feladatai végrehajtásánál. A kisebbségi választói jegyzéket a szavazás eredményének jogerőssé válását követően haladéktalanul megsemmisítik.

Amennyiben az adott kisebbségnek a megyében 10 települési kisebbségi önkormányzata van, 2011 márciusában kisebbségi területi önkormányzatokat hozhat létre
. Ahhoz, hogy országos kisebbségi önkormányzatot válasszanak, arra van szükség, hogy az adott kisebbségnek 4 településen legyen kisebbségi önkormányzata.