A határokon átnyúló kereskedelem élénkítése és a fogyasztói jogok érvényesülésének erősítése érdekében az Európai Bizottság új szakértői csoportot állított fel, amelynek feladata, hogy javaslatokat dolgozzon ki az Európai Unión belüli szerződési jog javításására. A szerződési jogi szakértőkből, jogászokból és a fogyasztók képviselőiből álló tizennyolc tagú csoport első találkozóját május 21-én tartották Brüsszelben.

A Bizottság a nyár folyamán nyilvános konzultációt indít a szerződési jog koherenciájának javítását célzó leghatékonyabb megoldásról. Az egyik lehetséges megoldás egy opcionális európai szerződési jog (azaz az ún. 28. rendszer) lenne. Például egy francia beszállítóval üzleti kapcsolatban álló ír kiskereskedő, aki a francia jogban járatlan, az európai jogot választhatná a szerződés alapjául. Az interneten vásárló lengyel fogyasztó pedig a honlapon található „kék billentyű” megnyomásával egy olyan európai szerződési jogi eszközt választhat, amely magas fokú védelmet biztosít a fogyasztók számára.

2010. április 26-án a Bizottság szakértői csoportot állított fel az európai szerződési jog területére vonatkozó közös referenciakeret kidolgozására (2010/233/EU bizottsági határozat). E csoport 2011 májusáig havonta egy alkalommal tárgyal majd. A csoport tagjai közé jogi professzorok, a szerződési joggal napi szinten foglalkozó szakemberek – például ügyvédek és közjegyzők –, valamint a fogyasztók és a vállalkozások képviselői tartoznak (a teljes lista a mellékletben olvasható).

Az EU átfogó kutatási programja (FP6) által finanszírozott jogi kutatók már hosszú évek óta dolgoznak e komplex magánjogi területen. Tevékenységük eredményeképpen közös referenciakeret-tervezetet (Draft Common Frame of Reference) tettek közzé. Az újonnan felállított csoport közérthető, felhasználóbarát szöveget dolgoz majd ki. Tervezetük a szerződés teljes életciklusát – a szerződéskötést megelőző tennivalóktól és a szerződés felépítésétől egészen a szerződésszegés esetén rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekig és a szerződésbontás következményeiig – végigkíséri majd.

Az első ülésen – amely a szerződés fogalommeghatározásával, értelmezésével és felépítésével kapcsolatos konkrét kérdésekre összpontosult – Jonathan Faull, a Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság Főigazgatóságának (Justice, Freedom and Security Directorate-General) főigazgatója elnökölt. Az Európai Parlament és a Tanács megfigyelői státuszban vesz részt a csoport ülésein.

A Bizottság ezenkívül szakpolitikai dokumentumot tesz közzé, és a nyár folyamán nyilvános konzultációt indít az európai szerződési joghoz vezető lehető legjobb megoldásról. A konzultáció 2011 januárjának végéig tart, és kiterjed mindazon határokon átnyúló problémákra, amelyekkel a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak szembe kell nézniük, illetve áttekinti a legjobb megoldásokat e problémák orvosolására.

Háttér

A Bizottság az egységes piac szűk keresztmetszeteinek feloldásán is dolgozik az Európa 2020 stratégia keretében (megemlítendő különösen a fogyasztói szerződésekre vonatkozó harmonizált megoldások bevezetése uniós modellként szolgáló szerződéses klauzulák kidolgozásával és egy nem kötelezően alkalmazandó európai szerződési jog felé tett lépések felgyorsításával). E stratégiát 2010. március 3-án José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke indította el (IP/10/225).

A szakértői csoport ülését megelőzte az Európai Unió előtt álló gazdasági és szociális kihívásokról szóló két fontos jelentés ebben a hónapban történő közzététele. E jelentések – nevezetesen a Bizottság egységes piacért és versenyért felelős korábbi biztosa, Mario Monti professzor által írt 1Az egységes piac’ új stratégiája (A New Strategy for the Single Market), valamint a korábbi spanyol miniszterelnök, Felipe González Márquez nevével fémjelzett Európa 2030 projekt (Project Europe 2030) – konkrét megoldásokat javasolnak arra, hogy az EU miként nézhet szembe az egész Európát érintő fontos kihívásokkal, így az éghajlatváltozás, az idősödő lakosság, a polgárok foglalkoztatásának biztonságossá tétele és a szociális jólét ügyével.

2010. május 19-én a Bizottság digitális menetrendet nyújtott be (IP/10/581), amely hangsúlyozza az európai szerződési jog azon képességét, hogy megteremtse a digitális egységes piacot a fogyasztók és a vállalkozások számára egyaránt.

További információk

Bel- és igazságügyi sajtószolgálat:

http://ec.europa.eu/justice_home/news/intro/news_intro_en.htm

Viviane Reding alelnök és a jogérvényesülésért, az alapvető jogokért és az uniós polgárságért felelős biztos honlapja:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/reding/index_en.htm

A szakértői csoport tagjai:

Ms Susanne Czech, European E-commerce and Mail Order Trade Association

Professor Fernando Gomez, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona

Professor Luc Grynbaum, Université Paris-Descartes

Professor Torgny Håstad, Justiteråd Högsta domstolen, Stockholm

Professor Martijn W. Hesselink, University of Amsterdam

Professor Miklos Kiraly, Eötvös Loránd University, Budapest

Professor Irene Kull, Faculty of Law, Tartu

Maître Pierre Levêque, Avocat au Barreau de Paris

Professor Paulo Mota Pinto, Universidade de Coimbra

Professor Jerzy Pisulinski, University Jagiellonian, Krakow

Mr Bob Schmitz, European Consumer Consultative Group, Luxembourg

Professor Hans Schulte-Nölke, European Legal Studies Institute, Osnabrück

Professor Jules Stuyck, Avocat au Barreau de Bruxelles

Professor Anna Veneziano, Università degli Studi di Teramo

Maître Ioana Lambrina Vidican, Notary, Bucharest

Professor Simon Whittaker, University of Oxford

Professor Hugh Beale, University of Warwick

Professor Eric Clive, University of Edinburgh