Az Európai Bizottság május 19-én bejelentett határozatában a kiszabott bírságok esetében első ízben alkalmazta a 2008 nyarán bevezetett ún. vitarendezési eljárás keretében való bírságcsökkentést. Az eljárás lényege, hogy amennyiben az érintett vállalkozások elismerik részvételüket a jogsértésben, a Bizottság „cserében” a kiszabandó bírságot legfeljebb 10%-al csökkenti.

A memória chip (más néven: DRAM – Dynamic Random Access Memory, dinamikus tetszőleges hozzáférésű memória) kartellben résztvevő tíz cégre a Bizottság – a fenti csökkentés alkalmazása után – összesen mintegy 331 millió euró bírságot szabott ki.

A kartell 1998. július 1. és 2002. június 15. között működött. A kartell keretében a tagok kapcsolati hálót tartottak fenn egymással és bizalmas információkat cseréltek, jellemzően bilaterális alapon, ezen keresztül egyeztetve az árszinteket és kibocsátásukat a DRAM-ok terültén. A DRAM-okat elsősorban személyi számítógépek vagy szerverek gyártóinak (ún. OEMs – Original Equipment Manufacturers, eredeti alkatrész gyártók) értékesítik. A DRAM-okat személyi számítógépekben, szerverekben és munkaállomásokban használják.

A határozat címzettjeként szereplő tíz vállalkozás közül kilenc kapott bírságot, míg egyikük teljes bírság elengedésben részesült a Bizottság engedékenységi programja alapján, annak elismeréseként, hogy felfedte a kartell létezését a Bizottság számára. Ugyan a vállalkozások közül csupán egy európai székhelyű, de mivel mindegyik vállalkozás értékesített az Európai Gazdasági Térségben (az EU tagállamok és Norvégia, Izland és Liechtenstein), ezért az uniós jog hatálya alá tartoztak. Az Európai Unió működésről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikke (korábban EKSz. 81. cikk) tiltja azt a jellegű versenykorlátozó magatartást, amelyet a kartellben résztvevő vállalkozások folytattak. Az Egyesült Államokban egyébként szintén vizsgálták a jogsértést.

A kiszabott bírságok nagy szórást mutatnak (1,8-145 millió euró), tekintettel arra, hogy az egyes vállalkozásokra kiszabott bírság meghatározásakor az adott vállalkozás releváns (a jogsértő magatartással érintett) forgalmát veszik alapul. A teljes bírságelengedésben részesült vállalkozáson kívül öt vállalkozás bírságát csökkentették valamilyen mértékben a vizsgálat során tanúsított együttműködésük miatt az engedékenységi program keretében. A kilenc megbírságolt vállalkozás mindegyike 10%-os bírságcsökkentésben részesült a vitarendezési eljárás keretében. Mindez egyben azt is jelenti, hogy az engedékenységi program és a vitarendezési eljárás egymást nem zárják ki, azok párhuzamosan alkalmazhatók.

Kérdések és válaszok az üggyel és a vitarendezési eljárással kapcsolatban (angol nyelven):

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/201&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

Az eredeti bizottsági sajtóközlemény az alábbi címen érhető el (angol n:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/586&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

A DRAM ügyben hozott határozat nyilvános változata – angol nyelven – hamarosan elérhető lesz az alábbi címen:

http://ec.europa.eu/competition/cartels/cases/cases.html

Dióhéjban a vitarendezési eljárásról

A vitarendezési eljárás (settlement procedure) intézményének köszönhetően az Európai Bizottság egyszerűsített eljárás keretében hozhat határozatokat egyes kartellügyekben. Az eljárás folyamán – a kifogásközlés Bizottság általi elfogadása előtt – a felek a Bizottság bizonyítékainak megtekintése után úgy határozhatnak, hogy elismerik részvételüket a kartellben és vállalják az ezzel járó jogi felelősséget. Az elismerésért „cserében” a Bizottság 10%-os mértékben csökkenheti a felekre kiszabott bírság mértékét. A vitarendezési eljárás a közigazgatási eljárás egyszerűsítését és gyorsítását célozza, ezáltal erőforrásokat felszabadítva más ügyek bizottsági vizsgálatára, ezenkívül csökkentheti az európai bíróságok előtti kartellügyekhez kapcsolódó perek számát. A vállalkozások az alacsonyabb bírság és a gyorsabb eljárás révén profitálhatnak a vitarendezési eljárásból. Az eljárást szabályozó „jogszabálycsomag” a bizottsági rendeletből és a hozzá tartozó, az új rendszert részleteiben bemutató bizottsági közleményből áll.

A vitarendezési eljárásról részletesebben:

  • Versenytükör 2008/3. szám (43.o.)
  • A Bizottság 622/2008/EK rendelete (2008. június 30.) a 773/2004/EK bizottsági rendelet kartellügyekben folytatott vitarendezési eljárásokkal kapcsolatos módosításáról (HL L 171., 2008.7.1., 3-5. o.)
  • A Bizottság közleménye az 1/2003/EK tanácsi rendelet 7. és 23. cikke szerint kartellügyekben hozott határozatok elfogadása érdekében folytatott vitarendezési eljárások lefolytatásáról (HL C 167., 2008.7.2., 1-6. o.)
  • A Bizottság sajtóközleménye (angol nyelven)