Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács legutóbbi ülésén új tagként köszöntötték Dr. Rubovszky Györgyöt, a KDNP országgyűlési képviselőjét, akit az Alkotmányügyi Bizottság delegált a testületbe.

Dr. Baka András a Legfelsőbb Bíróság és az OIT elnöke bejelentette, hogy Dr. Orosz Árpád lemondott a tanácsban betöltött tagságáról, helyére július 6-án, a soron következő ülés alkalmával választanak új tagot a jelenlegi póttagok közül.

A testület döntött arról is, hogy június 21-én rendkívüli ülésen vitatják majd meg (a 2010. május 26-i konzultatív tanácskozáson elhangzó észrevételek alapján) az OIT stratégiája tárgyában készült előterjesztést.

Dr. Baka András bejelentette, hogy fölkérte a Legfelsőbb Bíróság kollégiumvezetőit a különösen nagy munkaigényű, kiemelt érdeklődésre számot tartó ügyek ésszerű határidőben történő befejezését elősegítő, az eljárási törvényekkel kapcsolatos jogalkotási javaslat összeállítására. Az ítélőtáblai és megyei elnököktől pedig tájékoztatást kér arra vonatkozóan, hogy milyen igazgatási intézkedéseket hoztak eddig, illetve mit tartanak szükségesnek az ilyen ügyeknél a gyorsabb, megalapozottabb döntéshozatalhoz.

A testület személyi kérdésekről is döntött.

Egyhangúlag megerősítette tisztségében Dr. Havasiné dr. Orbán Máriát a Győri Ítélőtábla elnökét, Dr. Varga Klárát a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnökét, Dr. Nyakó Zsuzsannát a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság jelenlegi elnökhelyettesét. Újonnan bízta meg a tanács a Debreceni Ítélőtábla elnökhelyettesi teendőivel Dr. Balla Lajost, a Debreceni Ítélőtábla Büntető Kollégiumának kollégiumvezetői feladataival Dr. Ficsór Gabriellát, valamint a Debreceni Ítélőtábla Polgári Kollégiumának kollégiumvezetői teendőivel Dr. Csiki Pétert, a Nógrád Megyei Bíróság Polgári-Gazdasági-Közigazgatási Kollégiumának kollégiumvezetői feladataival pedig Kunné dr. Sándor Krisztinát. A testület a pályázók, Dr. Cserni János és Dr. Szebeni László meghallgatását követően a Fővárosi Bíróság elnökhelyettesi állására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította.

A testület arról is határozott, hogy az OIT Hivatala hivatalvezetői állására vonatkozóan új pályázatot ír ki, amelynek határideje: 2010. július 30.

Következő napirendi pont volt „a Hivatal összegző véleménye az ítélőtáblák és megyei (fővárosi) bíróságok elnökeinek 2009. évről szóló összbírói értekezleti tájékoztatójáról”. A mostani ülésen tíz bíróság beszámolóját vizsgálták. Az áprilisi üléshez hasonlóan személyesen hallgatta meg a tanács az érintett intézmények vezetőit. Dr. Gatter Lászlót a Fővárosi Bíróság, Dr. Varga Klárát a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság, Dr. Gyulai Gábort a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság, Dr. Baur Pétert a Békés Megyei Bíróság, Dr. Hunyadi-Buzás Ágnest a Heves Megyei Bíróság, Dr. Nánási Illést a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság, Dr. Kántor András Richárdnét a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság, Dr. Kovács Andrást a Pest Megyei Bíróság, Dr. Magyar Károlyt a Zala Megyei Bíróság elnökét és Dr. Csullag Józsefnét a Tolna Megyei Bíróság elnökhelyettesét.

Dr. Gatter László a Fővárosi Bíróság elnöke a bírósági titkárok felszabaduló munkaerejének hatékonyabb kihasználásáról is beszélt.

Dr. Varga Klára a Hajdú-Bihar Megyei Bíróság elnöke a nehéz anyagi körülményekre hívta a fel a figyelmet, külön kiemelve a munkát segítő számítógépek, fénymásolók hiányát. Szóba kerültek továbbá az ügyhátralék csökkentésére tervezett és a tárgyalási napok kihasználtságát illető intézkedések, a munkaterhet érintő kérdések, továbbá a megyei bíróságokon felszabadult titkári kapacitás elsőfokon történő mozgósítására vonatkozó tervek, a bírói kirendelések hasznossága, valamint az ítélkezés felgyorsítása érdekében tett igazgatási intézkedések. Dr. Baur Péter a Békés Megyei Bíróság elnöke beszámolt a megyében működő bírói instruktori rendszer kedvező tapasztalatairól. Dr. Kántor András Richárdné a Komárom-Esztergom Megyei Bíróság elnöke pedig a náluk hasznosan működő elektronikus „dokumentumtár” előnyeiről, amely az ügydöntő határozatok egy központi elektronikus irattárba történő elmentését jelenti. Az OIT valamennyi elnök tájékoztatóját egyhangúlag elfogadta.

A testület megvitatta és kiegészítésekkel elfogadta az OIT 2010. II. félévi üléstervére vonatkozó javaslatot.

Ellenszavazat és tartózkodás nélkül fogadták el az utolsó három tájékoztatót. Ezek közül kiemelendő a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi. III. törvény július 1. napján hatályba lépő módosításának informatikai jellegű feladatairól szóló anyag. Ennek kapcsán határozatot hozott az OIT, amelyben felkérte az igazságügyért felelős minisztert a Pp. vonatkozó rendelkezései felülvizsgálata mellett, a peres iratok elektronikus úton történő benyújtásához szükséges nyomtatványok tartalmi és formai követelményeinek jogszabály szintű meghatározásának előkészítésére, és ehhez képest a jelenlegi rendelkezések hatályba lépésének elhalasztására. Az OIT tagjai egyetértettek Dr. Baka András elnökkel, aki hivatalos levélben keresi majd meg az igazságügyért felelős minisztert ezzel kapcsolatban.

Az ülés zárásaként az Országos Igazságszolgáltatási Tanács elfogadta Dr. Antal Gábor, a Baranya Megyei Bíróság csoportvezető bírája és Dr. Mikó Ferenc, a Bács-Kiskun Megyei Bíróság bírája részére „Az év kiemelkedő szakmai támogatója” cím adományozását.