Általános vitára alkalmasnak találta hétfőn az alkotmányügyi bizottság az alkotmány-előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló fideszes országgyűlési határozati javaslatot. Az LMP és az MSZP szerint egy paritásos bizottságot is fel kellene állítani az alkotmányozó folyamat előkészítésére.

Az alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottság egy LMP-s nem és az MSZP-s tartózkodó szavazatokkal általános vitára alkalmasnak találta az alkotmány-előkészítő eseti bizottság létrehozásáról szóló kezdeményezést.

A javaslat egyik előterjesztője, Balsai István, a bizottság fideszes elnöke az ülésen elmondta: a testület már júniusban megkezdené munkáját, a 45 fős bizottság egyszerű többséggel – ötven százalék plusz egy szavazattal – hozza majd döntéseit. A javaslat szerint a testületnek 2011. június 30-ig kellene az új alkotmány alapvető elveire vonatkozó határozati javaslatát előterjesztenie – tette hozzá.

Az előterjesztés szerint a bizottság feladata “annak áttekintése és értékelése, hogy a hatályos alkotmány megfelelően biztosítja-e az emberi és állampolgári jogok legszélesebb körű érvényesülését, illetve annak vizsgálata, hogy az államszervezet alapvető intézményeinek működését meghatározó alkotmányi és törvényi szabályozás eleget tesz-e az alapvető jogok tiszteletben tartására és védelmére vonatkozó állami kötelességnek és a XXI. századi polgári demokráciával szemben támasztott elvárásoknak”.

Balsai István közölte: a fideszes Mátrai Márta azt a módosítást nyújtotta be a javaslathoz, hogy az eseti bizottságnak három kormánypárti és két ellenzéki alelnöke legyen.

Schiffer András (LMP) az ülésen felvetette, hogy szerinte létre kéne hozni egy paritásos bizottságot is, ami az alkotmányozó folyamatot készítené elő. Válaszul Salamon László (KDNP) úgy értékelte, a beterjesztett határozati javaslat nem áll útjában a Schiffer András által felvetettel.

Szili Katalin szocialista bizottsági tag azt javasolta, hogy az eseti bizottság az alkotmány megalkotásának módjára vonatkozó határozati javaslatot is készítsen elő. Ezt az indítványt a bizottság többsége nem támogatta.

Az alkotmányügyi bizottság nem támogatta az LMP-s Karácsony Gergelynek a kampányfinanszírozás átláthatóvá tételével kapcsolatos törvények módosításáról szóló törvényjavaslatának tárgysorozatba vételét.

A bizottságban az ellenzék és a kormánypárt között kisebb vita alakult ki arról, hogy vajon az állandó bizottságok albizottságainak feladata-e a politikai ügyek kivizsgálása. Balsai István azt mondta – amit a bizottság többsége el is fogadott – nincs akadálya annak, hogy az állandó bizottságok vizsgálati tevékenységet folytassanak.

Az alkotmányügyi bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta az Állami Számvevőszék elnökét és alelnökeit jelölő eseti bizottság létrehozásáról szóló országgyűlési javaslatot. A javaslat szerint a bizottság öt kormánypárti és három ellenzéki tagból állna.

Általános vitára javasolta a bizottság azt a fideszes kezdeményezést is, amelynek értelmében nyolctagú jelölő bizottság tenne javaslatot az Alkotmánybíróság tagjaira.