Régóta vitás kérdés végére tett pontot a Fővárosi Bíróság a fogyatékos személyek foglalkoztatásával kapcsolatban. Mindeddig vitatott volt, vajon létesíthet-e munkaviszonyt a cselekvőképtelen személy. A kérdésre adott igenlő választ üdvözlik a fogyatékos-ügyi szervezetek. – Dr. Kártyás Gábor írása a munkjogportal.hu oldalon

A Kézenfogva Alapítvány közérdekű igényérvényesítés keretében indított eljárásában a Fővárosi Bíróság úgy foglalt állást, hogy a hatályos magyar szabályozás a kizáró gondnokság alatt álló személyeket nem zárja ki a munkaviszony létesítésének lehetőségéből, így jogukban áll munkaviszonyt létesíteni. Erre természetesen csak a rájuk vonatkozó nyilatkozattételi szabályok betartásával kerülhet sor.

A cikk teljes terjedelmében elolvasható a munkajogportal.hu oldalon